Dodano: 9 lutego 2012 r.

 

W JANOWIE OTWARTO BIURO POSELSKIE

Janów Lubelski wzbogacił się 6 stycznia br. o biuro poselskie sygnowane nazwiskiem Jacka Czerniaka – Posła na Sejm RP VII kadencji. Jacek Czerniak został wybrany z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w okręgu wyborczym do Sejmu nr 6 (OKW Lublin). Politolog, samorządowiec i członek lokalnych struktur partii. W obecnej kadencji Sejmu RP bierze udział w pracach Komisji Zdrowia, jest też członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Biuro poselskie mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 3 (siedziba Cechu Rzemiosł w Janowie Lubelskim). Dyżury w biurze będą pełnić zarówno Poseł Jacek Czerniak (raz w miesiącu) jak również poselscy asystenci, do których podczas nieobecności posła będzie można zwracać się z zapytaniami i sprawami wymagającymi poselskiej interwencji. Jak wynika z sejmowych statystyk opublikowanych w „Kurierze Lubelskim” z dnia 8 lutego 2012 r. najwięcej interpelacji (jedenaście) na koncie ma właśnie Poseł Jacek Czerniak. Gospodarzem spotkania z Posłem J. Czerniakiem był p. Stanisław Mazur, szef janowskich struktur SLD. Wśród zaproszonych na spotkanie ok. setki gości znaleźli się m.in.: Radny Województwa Lubelskiego Jan Frania, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Wójt Batorza Henryk Michałek, Wójt Potoka Wielkiego Jerzy Pietrzyk, Wójt Modliborzyc Witold Kowalik, Wójt Godziszowa Andrzej Olech, Jan Stręciwilk - Prezes ZP PSL w Janowie Lubelskim, Przewodniczący Rad Gminnych: Modliborzyc – Piotr Rogoża, Batorza – Ryszard Dziewa, Godziszowa – Jan Jędzura.

Podczas spotkania mówiono o trudnej sytuacji Janowa Lubelskiego a związanej przede wszystkim z faktem likwidacji Rejonu Energetycznego i Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. Burmistrz K. Kołtyś dziękował Posłowi za szybkie złożenie interpelacji w Sejmie RP w jednej z tych spraw. Jednocześnie przedstawił działania, jakie dotychczas udało się wdrożyć dzięki staraniom samorządu gminnego i powiatowego a dotyczących właśnie tych kwestii. Obecny również na spotkaniu Dyrektor SP ZZOZ w Janowie Lubelskim Zbigniew Widomski przedstawił trudną sytuację janowskiego szpitala związaną z narzucanymi przez rząd zadaniami (m.in.„ustawa 203”). Ponadto wspomniano o niedoszacowaniu usług, jakie wykonuje w ramach NFZ szpital w Janowie. Większość wypowiedzi zawierała stwierdzenia, iż marginalizacja Janowa Lubelskiego w skali województwa czy kraju nie będzie służyła przede wszystkim jego mieszkańcom. Władze samorządowe i janowskie społeczeństwo liczą, że poselskie wsparcie dotyczące ograniczenia niekorzystnych dla powiatu i miasta decyzji przyniesie wszystkim wymierne korzyści.

Tekst: AC

 

 


Dodano: 9 lutego 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.