Dodano: 9 lutego 2012 r.

 

KONWENT ROZWOJU GMINY

W dniu 7 lutego br. w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się Konwent Rozwoju Gminy. Wśród gości, zaproszonych przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia na to spotkanie, znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk, m.in. radnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, dziennikarzy, instytucji.

W pierwszej części spotkania, zaprezentowany został przez Panią Jolantę Zezulińską z Referatu Architektury i Planowania Urzędu Miejskiego, zakres dotychczasowych prac dotyczący zmian w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski.

Podczas tego wystąpienia szczególną uwagę poświęcono kwestiom wizji i misji rozwoju miasta, kluczowych kierunków/obszarów rozwoju, zgłaszania propozycji strategicznych programów rozwojowych oraz ustalenia listy priorytetowych działań strategicznych.

Niemniej istotnymi były przedstawione przez Burmistrza Kołtysia propozycje tematów kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych, jakie gmina chciałaby przeprowadzić wśród swoich mieszkańców.

- Zamierzamy prowadzić trochę bardziej poszerzone konsultacje społeczne niż dotychczas. Mamy opracowany projekt uchwały Rady Miejskiej, która będzie precyzowała tryb i narzędzia tychże działań. Tę uchwałę będziemy dyskutować na lutowym posiedzeniu Rady - stwierdził Burmistrz.

Wśród wytypowanych do konsultacji tematów znalazły się: sprawy dotyczące celowości lokalizacji sklepów wielkopowierzchniowych, planów zagospodarowania przestrzennego, kryteria wyboru lokalizacji nowych osiedli mieszkaniowych, płatnych parkingów czy koncepcji zagospodarowania rynku.

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji oraz wyrażaniu opinii, uwag i sugestii na przedstawione tematy przez zaproszonych gości.

Najwięcej emocji wywołał problem umiejscowienia w naszym mieście nowych supermarketów. I do tej kwestii również odniósł się Burmistrz Kołtyś: - Oczywiście będę musiał uzyskać akceptację Rady Miejskiej, ze względu na temperaturę dyskusji na ten temat w naszym środowisku, będziemy chcieli przeprowadzić profesjonalną ankietę. Oczywiście uszanujemy decyzję naszych mieszkańców. Jak mieszkańcy zadecydują - tak postąpimy.

Spotkanie zakończyło się zapowiedzią organizacji kolejnego Konwentu, na którym kontynuowane będą kwestie dotychczas poruszane.

 


Dodano: 9 lutego 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.