Dodano: 26 stycznia 2012 r.

 

BEZPŁATNY KURS NA PILOTA WYCIECZEK

Oferta skierowana jest do:

Przedsiębiorcy i pracownicy (w rozumieniu Kodeksu Pracy) MMŚP prowadzących działalność (posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubelskiego) w branżach:

- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

- działalność związana z kulturą, rozrywką, rekreacją

- organizacja imprez turystycznych

- oraz do osób które nie korzystały ze wsparcia w zakresie konkursów szkoleniowych ogłoszonych w ramach konkursów dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w latach 2007-2010,

- a także w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de mini mis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000 euro,
- nie były uczestnikiem Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 POKL którzy otrzymali wsparcie pomostowe.

- Osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

- 120 h szkolenia z obsługi grup wycieczkowych zakończonego egzaminem przeprowadzonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek *+ bezpłatny udział w wycieczce zagranicznej*,

- 45 h zajęć z języka obcego (do wyboru: angielski, włoski, hiszpański lub inny wybrany), zakończonych egzaminem TELC,

- Catering podczas zajęć,

- Podręczniki językowe i materiały szkoleniowe,

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

TUTAJ formularz zgłoszeniowy. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i dostarczenie go do siedziby LLOT przy ul. Krótkiej 4.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udzieli Państwu p. Karolina Pisiewicz, tel. tel. 81-532-15-72, info@lot.lublin.pl, Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

ul. M.C. Skłodowskiej 5, pok. 107, 20-029 Lublin

Tel. 81 532 14 48

 


Dodano: 26 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.