Dodano: 25 stycznia 2012 r.

 

"Ludowcy z powiatu janowskiego, skierowali prośbę do Wiceprezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka o interwencję w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim."

Janów Lubelski, dnia 16 stycznia 2012 roku

 

Wiceprezes Rady Ministrów

Waldemar Pawlak

 

Szanowny Panie Premierze,

Ludowcy Polskiego Stronnictwa Ludowego powiatu janowskiego, zdecydowanie protestują przeciwko zamiarowi Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina likwidacji Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Spełnienie takiego zamiaru jest próbą przerzucenia części kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości na obywateli, a w przypadku naszego powiatu na rolników i mieszkańców wsi, których zdecydowana większość zamieszkuje powiat janowski.

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim jest jednym z lepiej funkcjonujących jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości. Posiada własną nieruchomość i nowo wyremontowany budynek, w pełni dostosowany do należytego wykonania swych ustawowych zadań.

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim należycie wykonuje powierzone mu funkcje i jest przykładową jednostką funkcjonowania powiatu.

Zdaniem Ludowców powiatu janowskiego reforma ustrojowa wymiaru sprawiedliwości winna być poprzedzona konsultacją społeczną i w żadnym przypadku nie może być wdrażana rozporządzeniem ministra, a tylko ustawą sejmową. Proponowany zamiar Ministra Sprawiedliwości likwidacji Sądu w Janowie Lubelskim sprowadziłby niewątpliwie poważne negatywne skutki dla mieszkańców powiatu janowskiego.

W naszym przekonaniu nie ma żadnych uzasadnionych powodów likwidowania wzorcowo działających w skali całego kraju Wydziałów: Cywilnego, Karnego oraz Rodzinnego i przenoszenia ich do Sądu Rejonowego w Biłgoraju.

Podkreślić należy, że gminy Batorz i Potok Wielki są oddalone od Biłgoraja o przeszło 60 km i nie mają zorganizowanej bezpośredniej komunikacji z miastem Biłgoraj.

Likwidacja Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim stanowiłaby zaprzeczenie konstytucyjnych praw dostępu do wymiaru sprawiedliwości przez mieszkańców powiatu janowskiego i przyjaznego dla obywatela Państwa.

Naszym zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego do likwidacji Sądu Rejonowego w Janowie Lubelski i tworzenia w jego miejsce tylko niektórych zamiejscowych wydziałów Sądu Rejonowego w Biłgoraju. Skoro teren powiatu janowskiego zamieszkuje około 50 tys. osób, a Janów Lubelski zawsze był siedzibą administracji Klucza Ordynacji Zamoyskiej i instytucji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania powiatu, którego tradycje sięgają blisko 350 lat.

W związku z powyższym, stanowczo protestujemy przeciw planowanemu zamiarowi likwidacji Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim i prosimy Premiera o podjęcie zdecydowanych działań w celu właściwego zaprezentowania naszego stanowiska w tej sprawie Ministrowi Sprawiedliwości.

Z poważaniem

Jan Stręciwilk

Prezes Zarządu Powiatowego PSL

w Janowie Lubelskim

 

 


Dodano: 25 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.