Dodano: 17 stycznia 2012 r.

 

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników.

Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

Odgarnięty śnieg musi być składowany w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Śniegu nie można usuwać z chodnika na jezdnię. Rozrzucanie śniegu spod posesji jest bardzo niebezpieczne dla ruchu pojazdów. Właściciela posesji, który usuwa śnieg spod posesji na jezdnię, można ukarać mandatem karnym za zaśmiecanie.

Apelujemy również do mieszkańców, by nie zostawiali samochodów na chodnikach, ulicach itp. utrudniając jednocześnie służbom porządkowym odśnieżanie. Właściciele samochodów notorycznie utrudniający odśnieżanie będą poddani działaniom Straży Miejskiej.

Ref. Ochrony Środowiska i Logistyki UM w Janowie Lubelskim.

 


Dodano: 17 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.