Dodano: 20 stycznia 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RM

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XVII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 27 stycznia 2012 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 29 grudnia 2011 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wieloletniej prognozy finansowej,

2) uchwalenia budżetu Gminy Janów Lubelski na rok 2012,

3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,

5) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski,

6) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „STARE CENTRUM”,

7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „NOWE CENTRUM”,

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „ZAOLSZYNIE/RUDA”,

9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „WSCHÓD”,

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „PRZYBOROWIE”,

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „POŁUDNIE – OGRODY”,

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „OBRÓWKA/KOMPLEKS LEŚNY”,

13) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 20 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.