Dodano: 19 stycznia 2012 r.

 

„BLIŻEJ RYNKU PRACY” W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Relacja z realizacji zadań ujętych w projekcie „BLIŻEJ RYNKU PRACY” realizowanym w Zespole Szkół Zawodowych od 1.08.2010r. do 31.07.2012r.

URUCHOMIENIE NOWEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

Wybierając ten kierunek nauki młodzież nabywa umiejętność obsługi urządzeń technologii komputerowej, budowy, działania typowych elementów i układów, systemów mikroprocesorowych, płyt głównych, urządzeń multimedialnych, konfiguracji sieci komputerowych.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA OBCEGO

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klas I-ych prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych technologii multimedialnych przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy i uzyskania certyfikatów ukończenia szkolenia.

ZAJĘCIA DODATKOWE Z INFORMATYKI ECDL CORE I CAD

Uczniowie klas III-ch technikum ekonomicznego, handlowego oraz mechanicznego uczestniczą już drugi rok w zajęciach ECDL CORE. Program szkoleń obejmuje naukę projektowania w programach typu Auto CAD, dla 20 uczniów z klasy III-ej Technikum Budownictwa oraz kl. IV-ej Technikum Przemysłu Drzewnego. Auto CAD to najlepszy program do kreślenia i opracowywania częściowych rysunków 2D, który od lat wyznacza standardy dla całej branży. Wykorzystywany jest przez architektów, techników, projektantów, inżynierów, menedżerów projektów oraz menedżerów CAD/IT z niemal każdej branży.

CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO

Włączanie Szkoły do realizacji ogólnopolskich inicjatyw i przedsięwzięć oraz współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy jest innowacyjną formą nauki młodzieży pozwalającą podjąć właściwą decyzję dotyczącą przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Ukierunkowane na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz przygotowanie, głównie maturzystów do egzaminu zawodowego i maturalnego z matematyki. Zależnie od profilu kształcenia prowadzone są zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodach:

- technik technologii drewna w klasie IV Technikum Przemysłu Drzewnego. Na zajęciach młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: projektowania i konstrukcji mebli, doboru materiałów podstawowych i pomocniczych oraz optymalnego doboru maszyn i urządzeń do realizacji procesów technologicznych w przemyśle drzewnym.

- technik mechanik w klasie IV Technikum Mechanicznego. Uczniowie uczą się jak właściwie organizować i nadzorować produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Ponadto zajmują się opracowywaniem dokumentacji technicznej.

- technik handlowiec w klasie IV Technikum Handlowego – Młodzi handlowcy są zaznajamiani z wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi problematyki handlowej; np.: zarządzania firmą czy współpracy z kontrahentami.

- technik ekonomista w klasie IV Technikum Ekonomicznego. Ekonomiści przygotowują się do pracy na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem tego zadania było napisanie autorskich innowacyjnych programów praktyk zawodowych przez nauczycieli w porozumieniu z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Programy zostały napisane dla TPD, TH, TE, TM i TB, a innowacje pedagogiczne zgłoszone do kuratorium i uzyskały akceptację.

Dla wszystkich uczestników zajęć przewidziano catering - ku miłemu zaskoczeniu młodzieży!

Tekst i foto Anna Majdanik

Zespół Szkół Zawodowych w Janowie Lub.


Dodano: 19 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.