Dodano: 18 stycznia 2012 r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w formie certyfikowanych kursów zawodowych oraz coachingu w ramach projektu „Nowa jakość branży turystycznej” realizowanego przez firmę INPLUS CONSULTING.

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwa działające w sektorze usług turystycznych, poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników.

Projekt skierowany jest do 50 przedsiębiorstw mikro-, małych i średnich prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w sektorze usług turystycznych. Oferta szkoleniowa dotyczy kadry zarządzającej (50 os.) oraz 75 pracowników tj. 25 kucharzy, 25 kelnerów i 25 barmanów. 70% przeszkolonych osób stanowić będą kobiety.

W ramach projektu oferujemy specjalistyczne szkolenia:

- Akademia menadżera,

- Akademia kucharza,

- Akademia kelnera,

- Akademia barmana.

Akademia menadżera - (96 godz.) Zostaną przedstawione nowe trendy w zarządzaniu firmą, personelem i motywowania pracowników, w celu osiągnięcia większej satysfakcji klienta. Szkolenie podniesie świadomość w zakresie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o standardy zarządzania jakością ISO. Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu.

Akademia kucharza - (210 godz.) Szkolenie ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika nadawanych przez Komisję Izby Rzemieślniczej MiSP. Kurs będzie obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczną naukę zawodu. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie technologii i techniki przygotowywania dań, potraw ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania dań z różnych regionów Lubelszczyzny. Praktyczne zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności w celu przygotowywania niekonwencjonalnych, nowych i nieznanych dotąd potraw, które zaskoczą klienta zarówno smakiem jaki i wyglądem. Kurs zakończy się egzaminem czeladniczym.

Akademia kelnera - (40 godz.) Uczestnicy projektu zapoznają się z zasadami obsługi gości i savoir vivre. Zdobędą wiedzę z zakresu obsługi, serwisu dań, wina a także wiedzę związana z obsługą imprez okolicznościowych, bankietów oraz konferencji. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu zawodowego.

Akademia barmana - (60 godz.) Kurs obejmuje zagadnienia związane z towaroznawstwem alkoholowym, miksologią, psychologią klienta oraz sztuką barmańską. Szkolenie zakończy się wydaniem Certyfikatu Barmana w języku polskim i angielskim.

Po szkoleniu wszyscy uczestnicy zostaną objęci coachingiem pozwalającym podnieść poziom kompetencji osobistych.

Szkolenia zakończą się uzyskaniem przez uczestników zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających uprawnienia zawodowe.

Wszystkie oferowane formy wsparcia są całkowicie bezpłatne!

Termin realizacji projektu: 01.01.2012 r. - 30.04.2013 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 535 000 523

oraz adresem e-mail: adomanska@inplusconsulting.pl,

a także w Biurze projektu: INPLUS CONSULTING ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin.

Zapraszamy!


Dodano: 18 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.