Dodano: 13 stycznia 2012 r.

 

STATYSTYKAZ DZIAŁAŃ RATOWNICZO GAŚNICZYCH

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W JANOWIE LUBELSKIM W 2011 R.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim obejmuje swym zasięgiem operacyjnym miasto i gminę Janów Lubelski oraz 6 gmin wchodzące w skład powiatu janowskiego.

Obszar działania wynosi 875 km2 z czego 36 % powierzchni stanowi zwarty kompleks leśny, który w całości zaliczony jest do II kategorii zagrożenia pożarowego.

Powiat janowski położony jest w południowej części woj. lubelskiego i graniczy od strony północno – wschodniej z powiatami: kraśnickim, lubelskim i biłgorajskim oraz od południowo – zachodniej z powiatami: stalowowolskim i niżańskim wchodzącymi w skład woj. podkarpackiego. Jest to teren bardziej rolniczy niż przemysłowy, o czym świadczy liczba gospodarstw rolnych – 10847 oraz liczba miejscowości wiejskich – 110, skupionych wokół miasta Janów Lubelski.

W 2011 roku na terenie powiatu odnotowano łącznie 587 zdarzeń.

Ogólna liczba zdarzeń powstałych na terenie powiatu janowskiego w 2011 r.

 

Ogółem zdarzeń

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

587

122

452

13

Z wykresu wynika, że liczba pożarów 122 stanowi 20,8 %, miejscowych zagrożeń 452 stanowi 77%, zaś alarmy fałszywe 13 co stanowi 2,2% ogólnych zdarzeń.

Z powyższego zestawienia wynika, że ogólna liczba zdarzeń na terenie powiatu wzrosła o 55 co stanowi wzrost 10,3%. Ilość powstałych pożarów zwiększyła się w stosunku do roku 2010 o 17 co stanowi wzrost o 13,9, % , odnotowano również wzrost alarmów fałszywych o 8 co stanowi 61,5 %.Wzrost nastąpił w miejscowych zagrożeniach o 30 co stanowi 6,6 %. Zwiększenie ilości udziału w zdarzeniach jednostek ochrony przeciwpożarowej związany był głównie z usuwaniem skutków anomalii pogodowych.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Kurasiewicz

 


Dodano: 13 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.