Dodano: 9 stycznia 2012 r.

 

ZAPROSZENIE

do udziału w projekcie „Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy”.

W związku z realizacją przez Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” projektu pt.: „Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, zapraszamy Państwa do udziału w naszym projekcie.

Głównym celem działań jest wsparcie organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych z terenów Lubelszczyzny. Działania projektowe realizowane będą w okresie 01.12.2011 r. - 30.09.2012 r. Każda organizacja pozarządowa z terenu województwa lubelskiego, która zgłosi się do udziału w projekcie, będzie mogła dodatkowo wytypować osoby działające na rzecz danej organizacji, do skorzystania z bezpłatnej oferty doradczo-szkoleniowej.

W ramach projektu zostanie utworzone regionalne Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy, z siedzibą w Lublinie, które będzie organizowało i prowadziło działania informacyjne, doradcze i szkoleniowe dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny.

W ramach działalności COP zostaną przeprowadzone:

1. Cykle szkoleniowe dla organizacji pozarządowych - zajęcia prowadzone w trybie weekendowym i wieczorowym. Tematyka szkoleń obejmuje następujące moduły:

- Zarządzanie organizacją: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, strategia rozwoju.

- Finanse, księgowość i fundusze UE dla NGO.

- Pozyskiwanie i aktywizacja członków.

- Aspekty prawne: zakładanie i funkcjonowanie NGO.

Zajęcia będą prowadzone w grupach dziesięcioosobowych, z każdego modułu po 64 godzin szkolenia.

2. Spotkania z doradcami prawno-organizacyjnymi i finansowymi w celu opracowania Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji pozarządowej.

3. Stały dyżur w ramach działań COP doradców prawno-organizacyjnego i finansowego, możliwość bezpłatnych konsultacji i skorzystania z ich pomocy.

Wszystkie szkolenia prowadzone będą na terenie województwa lubelskiego. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały pomocnicze, dydaktyczne i promocyjne oraz certyfikat udziału w projekcie.
W przypadku zainteresowania, prosimy o dostarczenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Organizacji Pozarządowej e-mailem na adres cop@lubelskie.pl a podpisane oryginały osobiście lub pocztą do Biura Projektu ul. Lipowa 3/20, 20-020 Lublin, z dopiskiem „Formularz zgłoszeniowy do Projektu COP”.

Dostarczenie wypełnionego Formularza będzie jednoznaczne z przystąpieniem do procesu rekrutacji.

Osoba do kontaktu: Justyna Barwińska numer telefonu: 609-368-008,

e-mail: justyna.barwinska@lubelskie.pl

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy organizacji pozarządowej - dla organizacji, (PDF 250 KB)

- Formularz zgłoszeniowy Uczestnika - dla uczestników, (PDF 250 KB)

- Regulamin Projektu COP (PDF 250 KB)


Dodano: 9 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.