Dodano: 28 grudnia 2011 r.

 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Obszar Priorytetowy: 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar Tematyczny: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Samorząd Województwa Lubelskiego zwraca się z prośbą o przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2012 roku na terenie gminy/powiatu.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 10.01.2012 roku w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim w pokoju nr 10 (parter).

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w Regulaminie Projektu (do pobrania ze strony internetowej www.lubelskie TUTAJ) lub w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim w pokoju nr 10.

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

 


Dodano: 28 grudnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.