Dodano: 15 grudnia 2011 r.

POD HONOROWYM PATRONATEM

MARKA WAWRZKIEWICZA

PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH W WARSZAWIE

ORGANIZATORZY:

- Związek Literatów Polskich - Oddział w Szczecinie

- Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

- Miesięcznik Pedagogiczny "Dialogi"

REGULAMIN:

Nadrzędnym celem konkursu poetyckiego jest rozbudzanie talentów oraz popularyzowanie twórczości poetyckiej młodych autorów, a także przypomnienie młodemu pokoleniu dorobku i sylwetki poetki, wybitnej przedstawicielki polskiej liryki.

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i wszelkiego typu szkół średnich.

1. Na konkurs należy przysłać utwory dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach poetyckich - Wiersze o tematyce różnego postrzegania i aspektu miłości (maksymalnie 3 utwory, do 22 wersów każdy) należy nadesłać w 3 egzemplarzach do dnia 15 stycznia 2012 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miesięcznik Pedagogiczny DIALOGI,

Pałac Młodzieży - PCE,

Al. Piastów 7,

70-327 Szczecin,

tel. 91 422 52 61

z dopiskiem: III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” SZCZECIN 2012

2. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem (słowne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki). To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem mailowym i telefonem oraz wiekiem autora, adresem szkoły, ew. nazwiskiem nauczyciela opiekuna.

3. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody głównej, dyplomów i nagród książkowych.

4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 18 lutego 2012 r. w Pałacu Młodzieży w Szczecinie, al. Piastów 7, poprzedzone Panelem Dyskusyjnym nt. twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, który odbędzie się 17 lutego 2012 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

5. Organizatorzy przewidują wydanie almanachu poetyckiego zawierającego nagrodzone i wyróżnione utwory (bez prawa do honorarium autorskiego).

6. Wiersze nagrodzone będą zaprezentowane w Dialogach.

7. Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży (na podstawie załączonego biletu PKP/PKS oraz zapewniają nocleg z 17/18 lutego).

ZAPRASZAMY!

 


Dodano: 14 grudnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.