Dodano: 14 grudnia 2011 r.

13 GRUDNIA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ

„Solidarność, dlatego tak szybko zadziwiła, że walczyła z przemocą na kolanach i z różańcem w ręku. Przy polowych ołtarzach upominała się o godność ludzi i pracy, o godność i szacunek dla człowieka”.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Wieczorem w dniu 13 grudnia 2011 r. w Sanktuarium w Janowie Lubelskim odbyła się uroczysta Msza Święta wspominająca ofiary Stanu Wojennego w naszej Ojczyźnie. O godz. 18:00 rozpoczęła się modlitwa, której przewodniczył Ks. Inf. Edmund Markiewicz, a homilię wygłosił Ks. Dziekan – tutejszy Kustosz dr Jacek Staszak. Na modlitwie zgromadziło się wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych związanych z ziemią janowską: p. Jan Frania – radny województwa Lubelskiego, p. Jerzy Bielecki – Starosta Powiatu Janowskiego wraz z Przedstawicielami, p. Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego wraz z Przedstawicielami oraz liczne poczty sztandarowe miejscowych szkół i stowarzyszeń.

Ks. dr Jacek Staszak powiedział w homilii: „Stan wojenny miał zniweczyć nadzieje Polaków. Dziś wiemy, że ten brutalny zamach na „Solidarność” nie przyniósł zamierzonego rezultatu. Jednak pochłonął wiele ofiar” i cytując Męczennika Stanu Wojennego wspomniał słowa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki: „W dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego działania (…) Niech na co dzień towarzyszy nam świadomość, że żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień mężni i odważni”.

Na zakończenie Eucharystii przy akompaniamencie Roty zostały wypowiedziane słowa naszej miejscowej poetyki p. Janiny Oleszko: „Kiedy Ojczyzna nasza, na przyjście Pana czekała, to 13-go grudnia, wichura się w Polsce zerwała, bo polski Herod wydał, na Braci niewinnych wyroki, porywał Solidarnych i stawiał przed sądem bez zwłoki (…) Wszyscy Polacy niechaj zrozumieją, że Moc i Wolność jest w Boga rękach, otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi, On nas ocali i opadną pęta. Polska przez Jedność umocni się w Wierze, warto Kochać Polskę od serca, tak szczerze”. Uświetniła tę chwilę także p. Teresa Duda przypominając chwile nocy grudniowej. Następnie po zakończonej Eucharystii wszyscy: Poczty Sztandarowe, Przedstawiciele władz, Kapłani i zebrani wierni udali się za Krzyżem pod pomnik bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie odmówione zostały modlitwy za Ojczyznę o jej tożsamość. Złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze oraz odśpiewany hymn: Boże coś Polskę.

Tekst i foto: MDM

 

 


Dodano: 14 grudnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.