Dodano: 13 grudnia 2011 r.

OTWARCIE "ORLIKA" PRZY ZESPOLE SZKÓL ZAWODOWYCH

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Dnia 13 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkól Zawodowych w Janowie Lubelskim. Inwestycja zrealizowana została w ramach ministerialnego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Na realizację powyższej inwestycji Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 500 000,00zł, Samorząd Województwa Lubelskiego 333 000,00zł, pozostała kwota została sfinansowana wspólnie przez Powiat Janowski i Gminę Janów Lubelski, które na mocy umowy z 28 listopada na wykonanie zadania przeznaczyły po 178 000,00zł. Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować. Duże znaczenie w tej problematyce ma rozbudowa infrastruktury sportowej a sam Program „Moje Boisko - Orlik 2012” jest ważnym punktem strategii Rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu.

Tekst: Anna Jaremek

Foto: Jan Machulak

 

 

 


Dodano: 13 grudnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.