Dodano: 12 grudnia 2011 r.

ZAWIADOMIENIE O XV SESJI RM

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 16 grudnia 2011 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 25 listopada 2011 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Drugi,

2) oddania w najem lokalu użytkowego,

3) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski,

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski,

5) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2012 r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim,

6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie Gminy Janów Lubelski na 2012 rok,

7) wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Janów Lubelski,

8) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.,

9) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

10) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,

11) wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,

12) zarządzenia poboru podatków – od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów,

13) określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,

14) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Janus

 

 


Dodano: 12 grudnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.