Dodano: 7 grudnia 2011 r.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W okresie 01.11.2011 – 30.06.2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt „Twoja firma-Twój sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Wsparciem objętych zostanie 30 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: opracowanie Indywidualnych Planów Działań, szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” i „Tworzenie biznesplanu przedsięwzięcia”, doradztwo indywidualne.

2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 30 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa.

3. Wsparcie pomostowe:

a) Wsparcie szkoleniowo-doradcze: warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego oraz indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości,

b) Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 30 osobom w kwocie do 800,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów,

c) Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane 15 osobom w kwocie do 800,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

- Chełm – ul. Obłońska 20, tel. 82 5649870, e-mail: chelm@lfr.lublin.pl

- Janów Lubelski – ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 8717536, e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

- Puławy – ul. Lubelska 2D, 24-100 Puławy, tel. 81 8884791, e-mail: pulawy@fil.lublin.pl

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie internetowej:

www.fil.lublin.pl

 


Dodano: 7 grudnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.