Dodano: 29 listopada 2011 r.

 

JANÓW NA TARGACH PROMUJĄCYCH EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie obok celu gospodarczego ma misja społeczna.

W dniu 2 grudnia przedstawiciele naszego miasta wezmą udział w targach promujących ekonomię społeczną, zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej i dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej. Targi są kontynuacją warsztatów z zakresu ekonomii społecznej, w których przedstawiciele lokalnego samorządu gminy i powiatu, instytucje ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy poprzez wspólną pracę mieli wykreować specjalistów partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej.

Zaproszeni do udziału w targach będą prezentować swoją działalność w formie stoisk wystawienniczych z własnymi wyrobami jak również poprzez prezentację multimedialną i wystąpienia. Udział w targach stwarza doskonałą okazję do wymiany zdobytych doświadczeń, zaprezentowania partnerstwa i promowania się na zewnątrz . Targi to również świetna forma public relations dla instytucji biorących w nich udział. Promować Janów podczas tragów będą min.: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy.

Targi odbędą się w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Zamościu. Zarówno warsztaty jak i targi organizowane są w ramach projektu „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

Tekst: Anna Jaremek

 


Dodano: 29 listopada 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.