Dodano: 24 listopada 2011 r.

„PODZIEL SIĘ PROBLEMEM – NIE JESTEŚ SAMA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zakończył realizację projektu pt. „Podziel się problemem – nie jesteś sama” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt skierowany był do bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Janów Lubelski, które w swojej rodzinie borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu co najmniej jednego członka rodziny. Uzależnienie powoduje współuzależnienie pozostałych członków rodziny i staje się przyczyną sytuacji kryzysowych w rodzinie, tj.:

- bezrobocie i ubóstwo,

- niski poziom wiedzy dotyczącej zachowań osoby uzależnionej i współuzależnionej,

- przemoc fizyczna i psychiczna,

- niskie poczucie własnej wartości i godności,

- zaburzenia życia rodzinnego, itp.

Problemem osób współuzależnionych jest brak dostępu do oferty edukacyjnej pomocnej w uświadomieniu sobie czym jest alkoholizm w rodzinie i sposobach radzenia sobie z przezwyciężaniem skutków uzależnienia i współuzależnienia.

W projekcie udział wzięło 15 kobiet. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet współuzależnionych poprzez realizację wsparcia psychologicznego, doradczego i edukacyjnego. Poprzez udział w projekcie kobiety współuzależnione korzystały z wsparcia w formie:

- warsztatów z aktywności zawodowej i społecznej co przyczyniło się do nabycia umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy,

- zajęć dydaktycznych z zakresu uzależnienia i współuzależnienia. Celem wykładów i spotkań było podniesienie wiedzy oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych z osobą uzależnioną, rozwiązywania problemów w życiu codziennym.

- porad specjalistów: prawnika, psychologa, terapeuty, którzy pełnili stałe dyżury, służyli wiedzą i pomocą w rozwiązywaniu trudnych problemów dotyczących uzależnienia i współuzależnienia.

W ramach projektu zakupiona została biblioteczka, w której znajdują się pozycje książkowe, poradniki i czasopisma dotyczące problemu uzależnienia i współuzależnienia oraz literatura prawnicza, z których korzystały uczestniczki projektu w czasie trwania projektu, a także po jego zakończeniu oraz korzystają inne osoby potrzebujące wsparcia i pomocy.

Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby współuzależnione nabyły nowe umiejętności rozwiązywania własnych problemów, wzrosła ich motywacja do poprawy sytuacji życiowej.

Uczestniczki projektu odkrywały swoje ukryte talenty na „Warsztatach z rękodzieła artystyczno – ludowego” własnoręcznie wykonując i ozdabiając różne przedmioty metodą decoupage. Próbowały swoich sił w wytworzeniu biżuterii na własny użytek. Warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczek uwrażliwiając je na piękno sztuki i regionalnej tradycji.

Chociaż realizacja projektu zakończyła się, to uczestniczki chcą nadal się spotykać i wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu w codziennym życiu. Wśród uczestniczek została założona grupa wsparcia, której celem będzie wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego związanych z nadużywaniem alkoholu przez bliskie osoby i wspólne spotkania przy kawie i robótkach ręcznych krzewiących i kultywujących regionalną tradycję.

Kierownik OPS: Magdalena Kolasa

Koordynator projektu: Justyna Kędra-Łukasiewicz

 


Dodano: 24 listopada 2011 r.

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.