Dodano: 21 listopada 2011 r.

WYBUDUJĄ 124 PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Gmina Janów Lubelski podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 i będzie realizowała projekt „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Janów Lubelski, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 1 538 187,60 zł, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 937 919,00zł. W ramach inwestycji Gmina wykona 124 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego 67 powstanie w Momotach Górnych, 30 w Momotach Dolnych, 14 w Kiszkach, 5 w Pikulach, 5 w Szewcach i 3 w Jonakach. Realizacja opisanego wyżej projektu już w samej nazwie zakłada, że głównym celem będzie poprawa życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Koncepcja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wymienionych miejscowości jest rozwiązaniem problemu jakim do tej pory był brak oczyszczalni zbiorczej. Za taką koncepcją sposobu oczyszczania ścieków przemawia ukształtowanie terenu i układ przestrzenny istniejącej zabudowy w którym dominują zespoły zabudowy kolonijnej i rozproszonej oddalone od istniejącej infrastruktury odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków.

Tekst: Anna J.


Dodano: 21 listopada 2011 r.

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.