Dodano: 18 listopada 2011 r.

ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOMASĘ W JANOWIE

Ciepło i energia elektryczna to coś, bez czego trudno się obyć, szczególnie w trwającym właśnie sezonie grzewczym. Zapotrzebowanie na energię elektryczną z roku na rok wzrasta, a naturalne zasoby węgla kamiennego, gazu ziemnego, czy ropy naftowej niestety maleją. Taka sytuacja wymusza poszukiwanie alternatywnych metod pozyskiwania ciepła i energii.

Z propozycją budowy na terenie Janowa Lubelskiego ekologicznej elektrociepłowni, wytwarzającej ciepło i energię w wyniku spalania biomasy, wystąpiło przedsiębiorstwo HC Concept Sp z o. o. w Zamościu, zajmujące się sprzedażą i produkcją biomasy wraz z firmą Gros – Pol z Poznania, specjalizującą się w budowie elektrociepłowni wykorzystujących biopaliwo. Po wcześniejszym zbadaniu rynku, czyli określeniu liczby potencjalnych odbiorców bioenergii, spółka jest gotowa zrealizować inwestycję na terenie naszego miasta. Wpływ na tę decyzję miała Janowska Strefa Inwestycyjna i powstające tam zakłady, które powodują zwiększenie zapotrzebowania na energię.

Inwestycja będzie zbliżona do tej zrealizowanej przez Gros – Pol w porównywalnym z Janowem Lubelskim miastem Płońsk. Technologia wykorzystywana przez płońską elektrociepłownię, co warto zauważyć, została wyróżniona światową nagrodą Energy Globe.

17 listopada br. w sali konferencyjnej DUO odbyła się konferencja, której celem było zapoznanie potencjalnych odbiorców z koncepcją projektu, a także rozwianie ich wątpliwości w tym temacie. Inwestorzy planują budowę elektrociepłowni poza obszarem ściśle zamieszkałym. Brana jest tu pod uwagę Janowska Strefa Inwestycyjna bądź inne miejsce, lokalizacja którego w przyszłości ulegnie sprecyzowaniu. Argumentów przemawiających za budową elektrociepłowni jest wiele. Inwestycja poza tym, że jest ekologiczna, wpłynie na poprawę zasilania miasta w energię elektryczną i na zmniejszenie szkodliwego działania funkcjonujących nisko sprawnych i mało ekologicznych kotłowni.

Budowa nowej elektrociepłowni to również rozwój ekonomiczny regionu: planowane 20 nowych miejsc pracy, zarezerwowane dla lokalnych zasobów ludzkich i rynek zbytu dla biomasy, która w ilości 120 ton rocznie będzie pozyskiwana w promieniu 50 km. Jej dostawcami mogą być Lasy Państwowe, duże gospodarstwa rolne, a także rolnicy, posiadający plantacje wierzby energetycznej, którym w tej chwili brakuje odbiorców ich produktu. Duże elektrociepłownie, takie jak ta planowana u nas, nie podlegają opłatom za emisję dwutlenku węgla, co powoduje, że cena za kJ jest tu niższa od tej, jaką oferują np. tradycyjne ciepłownie węglowe. W 2013 r. w związku z wymogami, jakie będzie stawiał unijny pakiet klimatyczny zostaną nałożone opłaty na ciepłownie węglowe, co będzie skutkowało drastycznymi podwyżkami cen energii. Elektrociepłownie nie będą podlegały takim opłatom, dlatego cena bioenergii będzie się utrzymywała na zbliżonym poziomie do obecnego. Dla tych, którzy obawiają się, że spółka może podnosić ceny swojego ciepła i energii, istotna może być informacja, mówiąca, że taka duża elektrociepłownia jest kontrolowana przez Urząd Regulacji Energetyki, co automatycznie wyklucza samowolne podwyżki cen.

Kolejną ważną kwestią dla potencjalnych odbiorców jest problem monopolizmu czyli zdominowania dostawy energii przez jednego dostawcę. I tu, prezesi obu firm uspokajają i zapewniają o pozostawieniu możliwości wyboru źródła ciepła i energii. Każdy będzie mógł pozostać przy dotychczas obsługującej go ciepłowni. W przypadku, gdy nie będzie się opłacał odbiór ciepła z elektrociepłowni, będzie można wrócić do wcześniejszego źródła energii, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Przedwstępne umowy sprzedaży ciepła dla odbiorców z elektrociepłowni poprzez miejską sieć ciepłowniczą i węzy trafiły w ręce janowskiego szpitala, spółdzielni mieszkaniowej, jednostek gminnych i powiatowych, a także przedsiębiorstw z naszego terenu. Po uzyskaniu deklaracji, chcących kupować ciepło i energię z elektrociepłowni, ruszy budowa elektrociepłowni, która potrwa ok. 2-3 lata.

Na koniec warto dodać, że elektrownia zapewni nie tylko ciepło zimą, ale również zimno latem, co jest istotne dla przedsiębiorstw mających zapotrzebowanie na chłód, typu zamrażalnie owoców.

Red.

 


Dodano: 18 listopada 2011 r.

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.