Dodano: 17 listopada 2011 r.

ZAWIADOMIENIE O XIV SESJI RM

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XIV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 21 października 2011 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) nabycia od PKS S.A. w Stalowej Woli prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku,

2) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

3) przyjęcia na rok 2012 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

4) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2011 – 2020,

5) zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

4. Przedstawienie informacji finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim za okres 01 – 09. 2011 r., dotyczącej obiektu Kryta Pływalnia.

5. Przedstawienie informacji merytoryczno - finansowej Spółki „ZALEW” w Janowie Lubelskim.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Janus

 

 


Dodano: 17 listopada 2011 r.

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.