Dodano: 2 listopada 2011 r.

 

PUNKTY KONSULTACYJNE DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

Z POWIATU JANOWSKIEGO

 

Informujemy, że od września 2011 r. wznowiliśmy działalność bezpłatnych punktów konsultacyjnych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Janowie Lubelskim. Specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi udzielają porad i konsultacji w każdy III czwartek miesiąca w budynku poradni przy ul. Zamoyskiego 37 (I piętro):

 

1. PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ORAZ POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM

- mgr Anna Misiura - psycholog, gabinet nr 3

- mgr Marta Zgliniecka–Krawiec - psycholog, gabinet nr 1

2. PUNKT KONSULTACYJNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE POMOCY W PRZYPADKU DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

- mgr Anna Zgórka - pedagog, gabinet nr 10

3. PUNKT KONSULTACYJNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

- mgr Monika Łukasiewicz - pedagog, gabinet nr 4

4. PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB STYKAJĄCYCH SIĘ Z AGRESJĄ I PRZEMOCĄ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH POWIATU JANOWSKIEGO

- mgr Marta Zgliniecka-Krawiec - psycholog, gabinet nr 1

5. DORADZTWO ZAWODOWE

- mgr Monika Oszust - pedagog, gabinet nr 9

- mgr Anna Misiura - psycholog, gabinet nr 3

6. LOGOPEDYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

- mgr Bogumiła Nosal - logopeda, gabinet nr 5

7. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI W WIEKU OD URODZENIA DO MOMENTU PODJĘCIA PRZEZ NIE NAUKI W SZKOLE

- mgr Urszula Czuba - psycholog, gabinet nr 7

- mgr Elżbieta Szwed - psycholog, gabinet nr 2- (od lutego 2012 r.)

Ponadto w ramach pracy w terenie pracownicy pedagogiczni poradni prowadzą punkty konsultacyjne na terenie szkół i przedszkoli Powiatu Janowskiego - terminy są ustalane z opiekunem danej szkoły z ramienia poradni oraz koordynatorem z ramienia szkoły/placówki i podawane do wiadomości z co najmniej 2 - tygodniowym wyprzedzeniem w każdej szkole/placówce.

Urszula Czuba- dyrektor PPP

 


Dodano: 2 listopada 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.