Dodano: 27 sierpnia 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY MIEJSKIEJ

 

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że X sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 2 września 2011 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) oddania nieruchomości w najem,

2) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,

3) zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

4) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 27 sierpnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.