Dodano: 5 sierpnia 2011 r.

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Lubelska Akademia Przedsiębiorczości informuje, że występuje z wnioskiem o pełne sfinansowanie ze środków unijnych następujących szkoleń:

1. Audytor efektywności energetycznej - Nowy zawód!

2. Specjalista ds. Zarządzania innowacyjną organizacją.

Szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw!

W związku z tym zwracamy się do Państwa o zgłaszanie chęci udziału w w/w projektach. Wcześniejsze deklaracje pomogą nam w uzyskaniu środków unijnych na w/w projekty szkoleniowe.

Dlatego też prosimy chętnych o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do 15 sierpnia 2011r.

Informujemy, że udział w projektach mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego w ramach projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL. Jednocześnie informujemy, że grupy docelowej nie mogą też stanowić przedsiębiorstwa, które skierowały co najmniej jednego pracownika na szkolenie w ramach w/w Poddziałania. Natomiast w odniesieniu do w/w kryterium dostępu grupę docelowa mogą stanowić przedsiębiorstwa, których pracownicy z własnej inicjatywy uczestniczyli we wsparciu w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2.

Audytor efektywności energetycznej

Audytor efektywności energetycznej - to nowy zawód eksperta z dziedziny podnoszenia efektywności energetycznej naszego kraju.

Audyt efektywności energetycznej - to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji.

Audytorem efektywności energetycznej może zostać osoba, która posiada wyższe wykształcenie magisterskie o kierunku technicznym.

Specjalista ds. Zarządzania innowacyjną organizacją

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z efektywnymi metodami planowania innowacyjnych przedsięwzięć w organizacji (przedsiębiorstwie). Nauczy wykorzystania sprawdzonych rozwiązań w zakresie wprowadzania innowacji, m.in. w obszarze procesów o charakterze technicznym, organizacyjnym a nawet psychologicznym. Poznając kolejne elementy programu, słuchacze zapoznają się z kompleksowym spojrzeniem na kwestie związane z zarządzaniem strategicznym oraz elementami psychologii zarządzania. Nowatorskie podejście do przedsiębiorstwa przedstawione na szkoleniu przejawia sie w spojrzeniu na procesy zachodzące w jej wnętrzu przez pryzmat innowacyjnych wdrożeń.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym projekcie!

 

Joanna Czubak

Lubelska Akademia Przedsiębiorczości

ul. M.C. Skłodowskiej 20/2

20-289 Lublin

tel. 602 510 337, tel/fax: 81 441 10 32

lap.lublin@gmail.com

www.lap.lublin.pl

 


Dodano: 5 sierpnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.