Dodano: 4 sierpnia 2011 r.

 

WAKACYJNE REMONTY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Wakacje to najlepszy okres przeprowadzenia remontów w szkołach i przedszkolach. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło dofinansowanie z 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej. Decyzja ta została podjęta pod koniec lipca. Spowoduje to pewne komplikacje w wykonaniu planowanych remontów w okresie wakacyjnym.

W Zespole Szkół w Białej w ramach poprawy warunków sanitarno-technicznych przeprowadzony zostanie remont szatni i korytarzy. Ponadto zostanie wykonana opaska odwadniająca. Wartość kosztorysowa -85000 zł, w tym środki własne – 45000 zł,

dofinansowanie z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej – 40000 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Przeprowadzone zostaną remonty kapitalne łazienek oraz remont schodów wejściowych do szkoły.

Wartość Kosztorysowa 98 000 zł w tym środki własne 50000 zł, dofinansowanie z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej 48000 zł.

Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim

W ramach remontu wykonany zostanie podjazd oraz przystosowanie łazienki dla uczniów niepełnosprawnych. Wartość kosztorysowa – 101 000 zł, w tym środki własne 52000 zł, dofinansowanie z 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej 49 000 zł.

Razem wartość kosztorysowa wykonanych remontów w ww. jednostkach wyniesie 284000 zł. Dofinansowanie z MEN 137000 zł, środki własne gminy 147000 zł W Momotach Górnych prowadzone są prace przy remontach łazienek, sal lekcyjnych i odnawianie budynku w starej części koszt w wysokości 20000 zł zostanie pokryty w całości ze środków gminy.

W Publicznym Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Janowie Lubelskim wykonane zostaną prace budowlane związane z przeciwpożarowym zabezpieczeniem klatek schodowych oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. Wartość robót 15000 zł.

Prowadzone są także remonty w centralnej kotłowni międzyszkolnej , remontowane są urządzenia odpylające i nawęglające. Po zakończeniu tych prac kotłownia zostanie pomalowana.

Red.

 


Dodano: 4 sierpnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.