Dodano: 4 sierpnia 2011 r.

 

NA INWESTYCYJNYM FRONCIE

 

MOMOTY GÓRNE

1. Inwestycja pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Momoty Górne” zostanie zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

W przetargu organizowanym przez Gminę Janów Lubelski został wyłoniony wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMIREX Zbigniew Chmura ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów, który będzie realizował inwestycję za kwotę 391 962,40 zł brutto. Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 31.08.2011r., aby z nowym rokiem szkolnym możliwe było użytkowanie boiska przez dzieci i mieszkańców.

Budowa w trakcie realizacji.


 

MOMOTY GÓRNE

2. Jednocześnie w Momotach Górnych ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA inwestycja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowana w ramach Programu osi 4 „Leader”, działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pt. „Realizacja głównego ciągu spacerowo-pieszego w centrum wsi pod potrzeby mieszkańców i turystów”, którą wykonywała będzie firma WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik za kwotę 316 164,34 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji WG. UMOWY 30.08.2011r. Chodnik zakończony przed terminem.


 

BIAŁA II

3. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biała II jest realizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013, dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W przetargu organizowanym przez Gminę Janów Lubelski został wyłoniony wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMIREX Zbigniew Chmura ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów za kwotę 340 000,01 zł brutto. Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 31.08.2011r.

Budowa w trakcie realizacji.


 

JANÓW LUBELSKI

4. Jesteśmy w trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla zadania pn: „Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod katem wprowadzenia nowych funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego” realizowanego w ramach działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w ramach konkursu 03/RPOWL/3.2/2010.


 

5. Park Rekreacji ZOOM NATURY - w trakcie realizacji. Po kilkudniowym postoju spowodowanym ulewnym deszczem roboty zostały wznowione z większym tempem.

Info: Referat Planowania i Realizacji Inwestycji

 

 


Dodano: 4 sierpnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.