Dodano: 2 sierpnia 2011 r.

 

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Rusza projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Janów Lubelski”. Programem objętych jest ok. 155 uczniów trzech szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach oraz Zespołu Szkół w Białej.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w ramach przewidzianych zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej a także zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych przewidziano zajęcia rozwijające ich zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych.

W celu efektywniejszej realizacji zadania szkoły zostaną doposażone w niezbędny sprzęt typu: laptop, drukarka, oprogramowanie komputerowe oraz podręczniki, plansze dydaktyczne czy gry logiczne.

Projekt realizowany będzie do końca lipca 2012 roku. Wartość projektu to łącznie ponad 227 tys. zł., z czego 193 073,25 tys. zł. pochodzi z Unii Europejskiej z programu POKL a pozostałą część stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tekst: Monika Kotuła

 

 


Dodano: 2 sierpnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.