Dodano: 6 lipca 2011 r.

 

„HUMANUS” W KANCELARII PREZYDENTA RP

1 lipca 2011 r., w Kancelarii Prezydenta RP, odbyła się konferencja „Dobre prawo dla stowarzyszeń, jakie zmiany są konieczne?” W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, parlamentu, rządu, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz eksperci Kancelarii Prezydenta, a także senator Łukasz Abgarowicz i mecenas Jan Stefanowicz, którzy odpowiadają za projekt ustawy o zrzeszeniach przygotowywany przez Senat RP.

Wśród zaproszonych gości przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego zaproszony był przedstawiciel Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim.

Gospodarzem spotkania był doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, który zapowiedział, że konferencja robocza to wstęp do dalszych prac nad zmianą regulacji prawnych dotyczących stowarzyszeń. Podczas spotkania omówiono cztery obszary tematyczne możliwych zmian w ustawie o stowarzyszeniach:

1) uproszczenia (m.in. forma stowarzyszeń zwykłych, zmniejszenie liczby członków, uproszczenia rejestracji, uproszczenia księgowe);

2) uprawnienia i obowiązki (m.in. dostęp do pieniędzy, reprezentatywność, media, specjalne uprawnienia (np. wydawanie dokumentów karty wędkarskie, patenty żeglarskie);

3) kwestie związane z nadzorem (rola samorządu, czy i kto powinien kontrolować społeczną działalność, obowiązki z uprawnieniami);

4) inne problemy dotychczas nieuregulowane (m.in. kwestie przekształceń stowarzyszeń, inne formy zrzeszania, kwestie zrzeszania się przedsiębiorstw).

Największe kontrowersje wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych wzbudziły zagadnienia związane z ilością członków wymaganych do założenia stowarzyszenia oraz zasadności i form istnienia organów nadzoru nad ich działaniem. W kwestii związanej z nadzorem burzliwej dyskusji poddano temat podmiotu organu nadzorującego, tzn. kto powinien sprawować nadzór – starosta, czy może inna jednostka samorządu terytorialnego? Czy nadzór w ogóle jest potrzebny? Czy organizacje pozarządowe mogą kontrolować się skutecznie same? Jakie formy organizacyjne stowarzyszeń powinny podlegać organowi nadzoru? Tak wypracowane pytania na pewno będą musiały zostać poddane dłuższym i szerszym konsultacjom społecznym, ale wydają się one być zasadnymi w kontekście mówienia o zmianach w prawie o stowarzyszeniach.

Pod koniec spotkania senator Łukasz Abgarowicz oznajmił, że senatorowie podtrzymują chęć prowadzenia dalszych prac nad ustawą o zrzeszeniach podkreślając, że one nadal trwają. Wyraził chęć włączenia w nie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach tego projektu. Ta wstępna deklaracja zakończyła konferencję.

Współorganizatorami konferencji były: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Sieć SPLOT i Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Zarząd JSNP Humanus

 

 


Dodano: 6 lipca 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.