Dodano: 5 lipca 2011 r.

 

INFORMACJA

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuję, że w dniu 04.07.2011 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy dotyczące:

  • nieruchomości położonej w obrębie ewid. Janów Lubelskim III, stanowiącej działkę nr 2128/7 oraz część działki nr 2128/1 o ogólnej pow. 0,4760 ha – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym;

  • nieruchomości o pow. 8 m2 położonej w obrębie ewid. Janów Lubelskim IV, stanowiącej część działki nr 1182 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcę z przeznaczeniem pod ogródek kawiarniany;

  • działki nr 5161/1 o pow. 0,0014 ha, – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie działki nr 5203;

  • działki nr 5161/2 o pow. 0,0015 ha, – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie działki nr 5204;

  • nieruchomości o powierzchni 15 m2 położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Sowiakowskiego stanowiącej część działki nr 88/1 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym;

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

 


Dodano: 5 lipca 2011 r.

Ważne do : 26 lipca 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.