Dodano: 1 lipca 2011 r.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W UJĘTYCH W PROJEKCIE

„BLIŻEJ RYNKU PRACY”

REALIZOWANYM W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

od 1.08.2010r. do 31.07.2012r.

 

Zad. I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Nad właściwą realizacją zadań projektowych czuwa personel w osobach: menager projektu, specjalista ds. logistycznych, specjalista ds. finansowych, specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości. Salę 41 adaptowano na biuro projektu, które wyposażono w 2 notebooki, drukarkę oraz szafę pancerną.

 

Zad. II URUCHOMIENIE NOWEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

Działanie to obejmowało przystosowanie i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów zawodowych. W sali 7i /na warsztatach/ znajduje się:

- 17 zestawów komputerowych z oprogramowaniem,

- serwer z monitorem, streamer,

- kolorowa drukarka laserowa,

- skaner,

- projektor wraz z ręcznym ekranem,

- urządzenie wielofunkcyjne oraz switch.

Wszyscy uczniowie (27osób) otrzymali bezpłatne podręczniki do kl. I-ej, a do klas programowo wyższych książki z przedmiotów zawodowych. Zakupiono dla uczniów także plecaki, pendriv-y i pomoce dydaktyczne. Młodzież z TI objęta jest poradnictwem zawodowym.

 

Zad. III SZKOLENIA WIELOMODUŁOWE Z INFORMATYKI

To zadanie obejmowało przeszkolenie dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu informatyki, ukończyli oni kurs: „Nauka korzystania z oprogramowania: AUTO CAD, Autodesk Inventor i AUTO CAD Revit Architekture służącego do projektowania rysunków i modeli 2D i 3D”. Nauczyciele zdali egzaminy i mogą starać się o status egzaminatora.

 

Zad. IV ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczniowie klas I-ych TE, TH, TB (łącznie 50 osób) objęci zostali dodatkowymi zajęciami w wymiarze 120 godz. rocznie. Osoby spełniające określone wymagania otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia na zakończenie roku. (48osób zakwalifikowało się do uzyskania dokumentu). W przyszłym roku prowadzony będzie nabór dla kolejnej 50 –o osobowej grupy uczniów. Dodatkową wartkością dodaną dla nauczycieli prowadzących zajęcia była możliwość dokształcania się. Nauczyciele ukończyli kurs: „Multimedia w dydaktyce” i uzyskali certyfikaty.

Zad. V ZAJĘCIA DODATKOWE Z INFORMATYKI ECDL CORE I CAD

 

Bezpłatne szkolenia obejmowały posługiwanie się narzędziami IT/ITC i obsługę pakietu Office. 50 uczniów klas II TE, TH, TM bierze udział w zajęciach ECDL CORE realizowanych przez 2 lata (120 godz. w cyklu). Moduły szkolenia kończą się egzaminami certyfikującymi ECDL. Jest to tzw. „komputerowe prawo jazdy”, które będzie dodatkowym atutem młodzieży w przyszłości. Program szkoleń obejmuje naukę projektowania w programach typu CAD (dla 30 uczniów kl. III TM), kończący się także egzaminem i uzyskaniem certyfikatu o międzynarodowy zasięgu – (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania). To niezależnie potwierdzone kwalifikacje, bardzo atrakcyjne na rynku pracy w branży mechanicznej. W przyszłym roku 20 uczniów będzie uczestniczyć w zajęciach z Auto CAD-a.

Zad. VI CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

Prowadzone zajęcia z grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym pozwoliły uczestnikom na optymalne wykorzystanie mocnych stron w procesie nauki, podejmowanie decyzji o wyborze szkoły wyższej. Wyposażenie gabinetu w meble, sprzęt komputerowy (laptop, kolorowa drukarka laserowa), specjalistyczne oprogramowanie, teczki o zawodach, filmy edukacyjne z działu przygotowania ucznia do wejścia na rynek pracy, książki tematyczne oraz zaprenumerowany dwutygodnik Cogito są do dyspozycji uczniów i zainteresowanych nauczycieli.

Z funduszy projektowych zakupiono także aparat fotograficzny i kamerę cyfrową.

Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskich przedsięwzięciach mających na celu propagowanie wśród uczniów świadomego planowania kariery, poznawanie różnych zawodów, zwiększenie umiejętności poszukiwania pracy, np.: „Ogólnopolski Tydzień Kariery”, „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”, „Dzień Przedsiębiorczości – program jednodniowych praktyk”. Organizowane były wyjazdy edukacyjne na Targi „Nauka – Praca - Kariera”, konferencję „Od zera do milionera”. W ramach działań doradcy zawodowego zorganizowano Targi Edukacyjne dla maturzystów z udziałem uczelni wyższych: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydziału Nauk Przyrodniczych w Zamościu - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z udziałem zaangażowanych nauczycieli oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP zorganizowano także Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów pod hasłem „Z Nami Buduj Swoją Przyszłość”. Przygotowane pierwszy raz w takiej konwencji Targi zaszczycili swoją obecnością dyrektorzy, nauczyciele oraz około 110 uczniów szkół gimnazjalnych z Janowa Lub., Białej, Potoczka, Potoka Stany, Błażka, Dzwoli, Zdziłowic, Krzemienia i Chrzanowa. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród wystawców z innych szkół ponadgimnazjalnych jak i osób zwiedzających.

 

Zad. VII ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Ukierunkowane są na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego i matematyki. Zajęcia wspierane były zakupioną w ramach projektu tablicą interaktywną z głośnikami i pakietem EduRom, będącą w sali nr 3 na warsztatach szkolnych. Dodatkowo wyposażenie sali stanowi laptop z oprogramowaniem oraz rzutnik multimedialny.

Zajęciami objęto 50 uczniów, w tym 43 maturzystów. Zależnie od profilu kształcenia młodzież brała udział w zajęciach wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego w zawodzie:

- technik technologii drewna w klasie IV Technikum Przemysłu Drzewnego,

- technik mechanik w klasie IV Technikum Mechanicznego,

- technik budownictwa w klasie II Technikum Budowlane,

- technik handlowiec w klasie IV Technikum Handlowym,

- technik ekonomista w klasie IV Technikum Ekonomicznego

Uczniowie otrzymali podstawowe pomoce dydaktyczne.

 

Zad. VIII WYJAZDY EDUKACYJNE

W ramach tego zadania zorganizowano następujące wycieczki dla 40 osobowych grup młodzieży:

1. Wyjazd edukacyjny do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W programie uwzględniono zwiedzanie uczelni oraz prelekcja i zajęcia warsztatowe na temat: „Przedsiębiorczość, a rynek pracy. Aktualne trendy w zatrudnieniu”.

Uczestnicy wyjazdu otrzymali tzw. wyprawkę, czyli szkolny słownik ekonomiczny - zeszyt testów i ćwiczeń oraz Ekonomikę handlu cz. I i II.

2. Wyjazd edukacyjny na Targi Poznańskie w dniach 30.03-1.04.2011r. W programie zwiedzanie Międzynarodowych Targów Poznańskich „Drema i Furnika” oraz poznanie najnowszych maszyn, urządzeń i akcesoriów meblarskich. Zwiedzanie zabytków miasta i okolic.

3. Wyjazd na Uniwersytet Rzeszowski celem poznania historii oraz oferty edukacyjnej uniwersytetu. Uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej zagadnień związanych z przedsiębiorczością i kształtowaniem twórczej postawy młodzieży.

Kolejne dwa wyjazdy studyjne będą organizowane w następnym roku dla innych grup młodzieży.

 

Zad. IX PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem tego zadania było napisanie autorskich innowacyjnych programów praktyk zawodowych przez nauczycieli w porozumieniu z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Programy zostały napisane dla TPD, TH, TE, TM i TB, a innowacje pedagogiczne zgłoszone do kuratorium i uzyskały akceptację.
Cały sprzęt zakupiony w ramach projektu podniósł standard wyposażenia bazy dydaktycznej Szkoły, co przekłada się na wzrost poziomu atrakcyjności dla naszych uczniów.

 

Tekst i foto: Personel projektu „Bliżej rynku pracy”

 


Dodano: 1 lipca 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.