Dodano: 16 czerwca 2011 r.

LIST PROTESTACYJNY

Janów Lubelski, dn. 14 czerwca 2011 r.

OP.I.033.10.2011

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z podjęciem przez Prokuraturę Generalną działań mających na celu reorganizacją funkcjonowania prokuratur rejonowych, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko działaniom, które zmierzają bezpośrednio do likwidacji Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim.

Władze samorządowe Powiatu Janowskiego mając na uwadze dobro mieszkańców naszego powiatu uznają ewentualną decyzję o likwidacji Prokuratury Rejonowej za bezzasadną. Likwidacja prokuratury spowoduje wiele utrudnień dla mieszkańców, urzędów i firm, ograniczy dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zmniejszy poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

W naszej ocenie dalsze funkcjonowanie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim jest w pełni uzasadnione. Obecnie nasza prokuratura obsługuje ponad 50 000 mieszkańców. Oprócz ścigania przestępstw świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy. Dzięki tym działaniom bardzo często pomoc mogą uzyskać osoby najbiedniejsze.

W Janowie Lubelskim jako siedzibie powiatu funkcjonuje szereg instytucji o zasięgu powiatowym tj.: ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy, Straż Pożarna, szpital Powiatowy, Inspektorat Budowlany, Inspektorat Sanitarny, a przede wszystkim Sąd Rejonowy i Komenda Powiatowa Policji. Obecna organizacja tych instytucji daje gwarancję dalszego sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym powiecie. Ewentualna likwidacja prokuratury będzie zaprzeczać idei państwa bezpiecznego i przyjaznego dla obywatela, a zmiany te odbędą się kosztem mieszkańców naszego powiatu. Sprawne działanie Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego oraz Komendy Powiatowej Policji powoduje, iż obecnie poziom przestępczości na naszym terenie jest niski. Fakt ten może być przyczyną uznania, iż instytucje te są zbędne. Nie chcielibyśmy, aby nasze społeczeństwo było karane za dobrą pracę tych instytucji.

Miasto Biłgoraj, w którym miałaby zostać zlokalizowana prokuratura właściwa dla terenu Powiatu Janowskiego, znajduje się w odległości od 30 do 70 km od granic Powiatu Janowskiego i nie posiada dogodnych połączeń komunikacyjnych z naszym terenem. Konieczność dojazdów zwiększy koszty korzystania z wymiaru sprawiedliwości.

Planowane przeniesienie prokuratury do Biłgoraja utrudni współpracę prokuratury z Komendą Powiatową Policji i Sądem Rejonowym znajdującymi się w Janowie i znacznie zwiększy koszty prowadzonych postępowań tj. koszty dojazdu prokuratora na miejsca zdarzeń, koszty zwrotu za przejazd świadków itp.

W roku ubiegłym na potrzeby tut. prokuratury zakupiono nowy budynek. Umożliwia on pracę prokuratury w bardzo dobrych warunkach, których obecnie brak jest w siedzibie prokuratury w Biłgoraju.

Janów Lubelski posiada bogate tradycje związane z działalnością wymiaru sprawiedliwości. Miasto od chwili jego założenia było siedzibą sądów i prokuratur o zmieniających się historycznie nazwach i kompetencjach. Od 1830 roku funkcjonował w Janowie Lubelskim sąd policji poprawczej, natomiast prokuratura funkcjonuje w Janowie Lubelskim od roku 1973. Przed rokiem 1999 tut. prokuratura obejmowała swym zasięgiem teren dodatkowych trzech gmin i zatrudniała 6 prokuratorów, dlatego też zwracamy się o rozważenie możliwości dokonania zmian idących w kierunku zwiększenia zasięgu działania Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim, jak również zwiększenia ilości zatrudnionych w niej prokuratorów.

Podjęcie decyzji o ewentualnej likwidacji Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim stanowiłoby jawne zanegowanie celów reformy administracyjnej kraju, której główną ideą było stworzenie powiatów, jako centrów regionalnej integracji samorządowej oraz danie możliwości mieszkańcom kompleksowego załatwienia spraw indywidualnych właśnie na szczeblu powiatu. Wyprowadzenie z nieznanych nam przyczyn Prokuratury Rejonowej z Janowa Lubelskiego osłabia i degraduje Powiat Janowski.

Należy zaznaczyć, że likwidacja każdej instytucji o zasięgu powiatowym powinna być konsultowana z samorządem powiatu i jego mieszkańcami.

Z informacji prasowych wynika, iż negatywną opinię w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim wyraził Prokurator Okręgowy w Zamościu oraz Prokurator Apelacyjny w Lublinie.

Pojawiające się coraz częściej informacje o likwidacji instytucji o zasięgu powiatowym mogą doprowadzić nasze społeczeństwo do wyrażenia swego niepokoju w bardzo zdecydowanych formach, gdyż likwidacja kolejnych miejsc pracy jest przyczyną dramatu wielu rodzin.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej informacje pozwalają dostrzec skalę problemu jakim jest dla mieszkańców Powiatu Janowskiego ewentualna likwidacja Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim.

Wobec powyższego prosimy Pana o uwzględnienie naszego protestu.

 

Do wiadomości:

- Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów RP,

- Pan Waldemar Pawlak Wicepremier RP,

- Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości RP,

- Pan Ryszard Kalisz Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,

- Pan Andrzej Pogoda Prokurator Apelacyjny w Lublinie,

- Pan Marek Grodzki Prokurator Okręgowy w Zamościu,

- Pan Bogusław Stafiej Prokurator Rejonowy w Janowie Lubelskim,

- Posłom RP i Senatorom RP z okręgu lubelskiego,

- Pani Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski,

- Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego.

 


Dodano: 16 czerwca 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.