Dodano: 14 czerwca 2011 r.

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN

Kryzys, trudna sytuacja, życiowy zakręt, któż z nas ich nie przeżywa. Pamiętajmy, że zmagając się z utratą pracy, kłopotami w domu (nierzadko z dziećmi), nie jesteśmy sami. Zawsze jest możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego i prawnego) w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin prowadzonym, w ramach Centrum Aktywności Społecznej, przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Biofeedback i Psychoedukacji w Janowie Lubelskim, mającą siedzibę przy ulicy Prostej 22.

Informacje i wparcie w ramach CAS można uzyskać w Niepublicznej Poradni w każdy poniedziałek w godzinach 11- 16 lub pod nr tel.695 896 331 oraz przez cały tydzień, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu nr tel. 15 81 42 251, w siedzibie Stowarzyszenia Humanus.

Ponadto można nawiązać kontakt ze specjalistą poprzez formularz kontaktowy na stronach Poradni www.nppp.lja.pl  oraz Stowarzyszenia www.jsnphumanus.pl  Formularz należy przesłać z dopiskiem „Punkt Konsultacyjny”.

 

Zadania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego to:

1) poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne;

2) poradnictwo obywatelsko-prawne;

3) poradnictwo informacyjne.

W ramach poradnictwa specjalistycznego oferujemy:

 poradnictwo wychowawcze

- pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem;

- pomoc rodzicom bezradnym w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej;

- pomoc rodzicom zagrożonym ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej;

 poradnictwo dla osób i rodzin doświadczających przemocy

- pomoc osobom, które doświadczyły przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej) w historii swojego życia - np. w dzieciństwie lub w byłym związku partnerskim

- w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, umiejętności asertywnej ochrony własnych granic, świadomości swoich potrzeb;

- profilaktyka przyszłych zranień i obniżenie ryzyka powtórzenia roli ofiary lub sprawcy przemocy,

 interwencję kryzysową (pomoc w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych)

- pomoc osobom przeżywającym sytuacje trudne, czasem będące splotem ekstremalnych zewnętrznych okoliczności np.: śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, doznawanie przemocy, próba samobójcza;

- pomoc osobom, które przeżywają gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą itp.);

- pomoc osobom przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i swojej rodziny, żyjącym w stanie przewlekłego stresu;

- pomoc i wsparcie dla rodzin borykających się z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi bliskim im osób.

Zakres świadczonych usług:

• zdiagnozowanie potrzeb klienta, zrozumienie przez niego problemu, z powodu którego przychodzi do specjalisty, jego wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany;

• zaplanowanie konkretnych kroków, które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawionym przez osobę;

• wspieranie osoby, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w sytuacji psychologicznego kryzysu osoby.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

 

 


Dodano: 14 czerwca 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.