Dodano: 13 czerwca 2011 r.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim ogłasza konkurs na najładniejszą zagrodę i posesję w Gminie Janów Lubelski. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Czas trwania konkursu od 7 czerwca do 7 sierpnia 2011r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 czerwca 2011r.

Konkurs przeprowadzany jest w dwu kategoriach:

- Kategoria „zagroda”

- Kategoria „posesja”

Zgłoszenia w formie pisemnej, z zachowaniem ustalonego terminu należy kierować do Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23 – 300 Janów Lubelski, pok. nr 4.

Prawo zgłaszania uczestników konkursu mają właściciele posesji, mieszkańcy gminy, sołtysi, radni.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 7 sierpnia 2011r. Przebieg konkursu i jego wyniki zostaną opublikowane w Internecie oraz na tablicy ogłoszeń.

Nagrodami w konkursie będą wyposażenie ogrodowe, rośliny ogrodnicze lub narzędzia do prac w ogrodzie. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 


 

Regulamin konkursu na najładniejszą zagrodę i posesję

w Gminie Janów Lubelski

1. Cele konkursu

  • Podniesienie walorów estetycznych i wizerunku Gminy Janów Lubelski.

  • Zapewnienie atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom gminy oraz turystom.

  • Kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miejscowości.

  • Propagowanie działań proekologicznych.

2. Zasady organizacji Konkursu i tryb przyznawania nagród

A) Organizatorem konkursu jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

B) Czas trwania konkursu: 07.06.2011r. – 07.08.2011r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 czerwca 2011r.

C) Konkurs przeprowadzany jest w dwu kategoriach:

- Kategoria „zagroda”

- Kategoria „posesja”

D) Kryteria oceny:

 

I. Kategoria „zagroda”

1. Estetyka budynku mieszkalnego (harmonia proporcji, materiałów wykończeniowych, wkomponowanie w otoczenie).

2. Zagospodarowanie zagrody wiejskiej (budynki gospodarcze, podwórze, drogi dojazdowe

3. Obiekty sanitarne (szambo, śmietnik, kompostownik)

4. Ład i porządek w obejściu (uporządkowanie sprzętu rolniczego, wybiegi dla zwierząt)

5. Estetyka siedliska – części gospodarczej i rekreacyjno-ozdobnej:

- wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, murki ogrodowe, oczka wodne itp.),

- trawniki,

- zadrzewienia,

- ogródek skalny,

- rabaty kwiatowe,

- ukwiecenie tarasów, werand, balkonów,

- plac zabaw dla dzieci,

- kącik wypoczynkowy.

7. Zagospodarowanie części ogrodniczo-warzywnej:

- ogródek warzywny,

- sad przydomowy.

 

II. Kategoria „posesja”

1. Estetyka budynku mieszkalnego (harmonia proporcji, materiałów wykończeniowych, wkomponowanie w otoczenie).

2. Ład i porządek obejścia.

3. Estetyka posesji:

- wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, murki ogrodowe, oczka wodne itp.),

- trawniki,

- zadrzewienia,

- ogródek skalny,

- rabaty kwiatowe,

- ukwiecenie tarasów, werand, balkonów,

- plac zabaw dla dzieci,

- kącik wypoczynkowy.

E) Zgłoszenia w formie pisemnej, z zachowaniem ustalonego terminu należy kierować do Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23 – 300 Janów Lubelski, pok. nr 4.

Prawo zgłaszania uczestników konkursu mają właściciele posesji, mieszkańcy gminy, sołtysi, radni.

F) Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 7 sierpnia 2011r.

H) Przebieg konkursu i jego wyniki zostaną opublikowane w Internecie oraz na tablicy ogłoszeń.

Nagrodami w konkursie będą wyposażenie ogrodowe, rośliny ogrodnicze lub narzędzia do prac w ogrodzie.

 

Tutaj do pobrania "Karta zgłoszenia do konkursu" - (doc. 31 KB ).

 


Dodano: 13 czerwca 2011 r.

Ważne do: 24 czerwca 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.