Dodano: 8 czerwca 2011 r.

KONWENT ROZWOJU GMINY

Powstający nad Zalewem Janowskim Park Rekreacji i Edukacji ZOOM NATURY oraz ciągłe przekształcenia terenów przyległych do parku wymusiły konieczność opracowania przez gminę Janów Lubelski Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nad zalewem, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów znajdujących się w obrębie ośrodków wypoczynkowych. Wstępna koncepcja dokumentu została zaprezentowana przez Pracownię urbanistyki i architektury KANON dn. 7.06.2011r. podczas Konwentu Rozwoju Gminy. Przedstawiona wizja planu zagospodarowania, wytyczająca główną ideę i kierunek przekształceń, będzie przedmiotem dalszych uzgodnień. Spotkanie miało na celu konsultację społeczną. Członkowie konwentu mogli zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, jakie im się nasunęły w trakcje prezentacji. W najbliższym czasie planowane są spotkania, podczas których będzie możliwość formalnego ustosunkowania się do proponowanych rozwiązań.

Red.

 


Dodano: 8 czerwca 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.