Dodano: 20 maja 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE O VII SESJI RADY MIEJSKIEJ

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że VII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 27 maja 2011 r. o godz. 8:30 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustanowienia służebności drogowej,

2) uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów Lubelski,

3) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów Lubelski oraz samorządowych instytucji kultury, za pierwsze półrocze roku budżetowego,

4) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2011-2020,

5) zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

7) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 20 maja 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.