Dodano: 13 maja 2011 r.

 

ZAPROSZENIE

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

zaprasza rolników i domowników do udziału w projekcie

„NOWE POLE WIDZENIA LUBELSZCZYZNY”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

 

Oferujemy bezpłatne kursy organizowane w Kraśniku:

- „Pracownik biurowy z obsługą komputera i Internetu” (162 godz.),

- „Magazynier z obsługą komputera i programów magazynowych” (180 godz.),

- „Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych” (180 godz.),

- „Hydraulik-monter instalacji wodno-kanalizacyjnych ze specjalizacją: montaż i serwis kotłów na biomasę” (222 godz.).

Projekt realizowany od 1 lutego 2011 do 31 stycznia 2012 roku

Zapraszamy osoby:

- ubezpieczone w KRUS (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników),

- zamieszkujące w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 25 tys. mieszkańców,

- zameldowane na terenie województwa lubelskiego w powiatach: parczewskim, radzyńskim, włodawskim, lubartowskim, bialskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubelskim, opolskim, świdnickim, tomaszowskim lub zamojskim,

- wykonujące działalność rolniczą, lecz zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zapewniamy:

zwrot kosztów dojazdu, opiekę nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NW, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu:

Kraśnik, ul. Lubelska 58A , II p. 23-200 Kraśnik

tel. 81 825 16 16

www.fundacja.lublin.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dodano: 13 maja 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.