Dodano: 11 maja 2011 r.

 

MCK INFORMUJE

Informujemy o rozpoczęciu projektu "Powiatowe doradztwo zawodowe" w ramach, którego istnieje możliwość bezpłatnego uczęszczania w wybranej placówce szkoleniowej.

Celem projektu ”Powiatowe doradztwo zawodowe” jest wzrost poziomu edukacyjnego oraz wzrost wiedzy na temat korzyści płynących z formalnego kształcenia ustawicznego.

W celu jego osiągnięcia pragniemy zwiększyć liczbę osób kształcących się w ramach formalnego kształcenia ustawicznego opłacając uczestnikom projektu jeden rok nauki w wybranej placówce. Wybór szkoły będzie poprzedzać indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z zakresu efektywnego kształtowania własnej edukacji i wyboru szkoły w kontekście regionalnego rynku pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- w wieku 18 – 64 lat,

- zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego,

- chcące z własnej inicjatywy podjąć kształcenie w ramach formalnego kształcenia ustawicznego:

• bezrobotne (100 osób),

• nieaktywne zawodowo (80 osób),

• pracujący (20 osób).

Beneficjentami projektu mogą być osoby z wykształceniem MAX średnim (bez matury).

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie.

W ramach projektu:

• Doradztwo indywidualne (6 godzin). Na podstawie analizy cech charakteru, indywidualnych predyspozycji, sytuacji osobistej oraz zainteresowań każdy z uczestników wybierze optymalną dla siebie szkołę dla dorosłych.

• Doradztwo grupowe (16 godzin). Jego celem jest przygotowanie do aktywności na rynku edukacyjnym i rynku pracy. Ma przekonać o słuszności podejmowania dokształcania i aktualizowania swoich kwalifikacji.

• Nauka w szkole dla dorosłych za darmo (1 rok). 100 BO rozpocznie naukę w wybranej szkole dla dorosłych- zostanie opłacony 1 rok pobytu BO w szkole.

• Wyżywienie i materiały dydaktyczne.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu, gdzie mogłyby uzyskać więcej informacji na temat projektu prosimy o kontakt do dnia 19.05.2011 r.

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Ogrodowa 16

23-300 Janów Lubelski

tel/fax: 15 8720 478, e-mail: mck.janowlubelski@ohp.pl

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX, Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

Okres realizacji: 01.02.2011 – 31.10.2011

 

Info: MCK w Janowie Lubelskim

 


Dodano: 11 maja 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.