Dodano: 6 maja 2011 r.

 

"Z MYŚLĄ O WAS"

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uprzejmie przypomina, iż od kwietnia br. ruszyła nowa edycja projektu pt. : "Z myślą o Was" realizowanego w latach poprzednich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.3.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim, poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie, uwzględniające sytuację kobiet i mężczyzn na terenie powiatu.

Projekt przewiduję realizację następujących form wsparcia:

1. szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w ramach następujących szkoleń: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w zakresie wykonywania dociepleń budynków”, „Operator koparko - ładowarki i operator koparki jednonaczyniowej”, „Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna”.

2. staży,

3. jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wsparciem objęte zostaną osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim jako bezrobotne, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a w szczególności os. niepełnosprawne, osoby młode w wieku 15-24 i bezrobotni w wieku 50-64 lata.

Dla co najmniej 80% uczestników projektu zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania.

W związku z wymogiem osiągnięcia wysokiego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu, nałożonym przez Instytucję Zarządzającą w ramach realizacji projektu "Z myślą o Was" informujemy, iż pracodawcy oraz organizatorzy stażu oraz szkoleń zobowiązani będą do ich zatrudniania.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 70.

Info: PUP w Janowie Lubelskim

 


Dodano: 6 maja 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.