Dodano: 29 kwietnia 2011 r.

 

SKARBNIK BUDŻETU GMINY INFORMUJE

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY JANÓW LUBELSKI

ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 31.03.2011 % wykonania
Dochody ogółem, w tym: 48 872 497,44 13 826 350,29 28,30
dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej zlecone gminie 4 527 260,00 1 068 699,00 23,60
subwencje i różne rozliczenia 13 030 812,00 4 553 857,10 34,90
środki finansowe z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji 13 524 574,44 3 954 803,53 29,20
dochody własne gminy 17 789 851,00 4 248 990,66 23,90
Wydatki ogółem, w tym: 44 736 473,97 8 874 531,48 19,80
wydatki bieżące 31 962 105,26 8 505 210,07 26,60
wydatki majątkowe 12 774 368,71 369 321,41 3,00
Nadwyżka + / Deficyt - 4 136 023,47 4 951 818,81  
Przychody budżetowe 4 451 265,00 324 038,34 7,30
Rozchody ogółem, - spłaty pożyczek 8 587 288,47 4 244 279,06 49,40

 

Sporządziła: G. O.

Sprawdziła: B. Sz.

 


Dodano: 29 kwietnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.