Dodano: 19 kwietnia 2011 r.

 

BORÓWKA BRUSZNICA

Dodano: 20 kwietnia 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE O VI SESJI RADY MIEJSKIEJ

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że VI sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 3.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski IV,

2) zamiany nieruchomości gruntowych,

3) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,

4) uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych,

5) zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Janów Lubelski”,

6) zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 20 kwietnia 2011 r.


Dodano: 19 kwietnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.