Dodano: 4 kwietnia 2011 r.

BEZPŁATNE BIURO PORAD PRAWNYCH JUŻ OTWARTE!

Informujemy mieszkańców Powiatu Janowskiego, iż z dniem 1 marca br. rozpoczęło działalność Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych.

Biuro jest miejscem, w którym każdy będzie mógł dowiedzieć się jakie prawa mu przysługują i gdzie może otrzymać niezbędną pomoc. Zakres poradnictwa jest bardzo szeroki. Obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego (sprawy dot. praw rzeczowych, spadkowych, zobowiązań), prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa finansowego, prawa administracyjnego, w tym sprawy z zakresu świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, sprawy mieszkaniowe.

Porad prawnych będzie udzielać 2 prawników oraz 1 doradca obywatelski. Organizacją pracy biura zajmuje się kierownik biura Pani Agnieszka Czerniak.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu obywateli do poradnictwa obywatelskiego i prawnego. Biuro będzie pracowało w oparciu o następujące zasady: zasadę poufności - biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy wszystkich powierzonych przez klienta informacji oraz sam fakt pobytu klienta w BPOiP; zasadę bezpłatności - świadczone przez Biuro porady i udzielane informacje będą całkowicie bezpłatne; zasadę bezstronności - doradca udzielając porad nie będzie angażował się po żadnej ze stron konfliktu; zasadę niezależności - BPOiP udzielając porad będzie kierować się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego; zasadę samodzielności klienta - doradca nie podejmuje decyzji za klienta, to klient sam dokonuje wyboru; zasadę otwartości dla wszystkich - każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości; zasadę aktualności i rzetelności informacji - każda porada będzie udzielana w oparciu o istniejący w BPOiP system informacyjny. Informacje będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

Biuro zostało utworzone w ramach projektu „Lubelskie – obywatelskie, program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie – edycja II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej przez Powiat Janowski wspólnie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie oraz z powiatami: Kraśnickim, Opolskim, Parczewskim i Radzyńskim.

Biuro mieści się w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 (budynek internatu Zespołu Szkół Zawodowych), telefon kont. – 15 87 24 062. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2013 r.

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - 10.00 - 20.00

Wtorek - 10.00 - 20.00

Środa - 8.00 - 12.00

Czwartek - 8.00 - 14.00

Grzegorz Krzysztoń

 

 


Dodano: 4 kwietnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.