Dodano: 15 marca 2011 r.

 

OWOCE V SESJI

V sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim śmiało można nazwać owocną. Debatowano nad wieloma uchwałami i prawie wszystkie uchwalono jednogłośnie. Świadczy to m.in. o zgodności, dobrej komunikacji, a przede wszystkim współpracy wszystkich radnych. Praktycznie wszystkie uchwały mają niebagatelny wpływ na dalsze działania i rozwój naszej gminy. I tak, 14 marca m.in. radni opowiedzieli się za utworzeniem spółki „Zalew” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym zadaniem będzie zarządzanie powstającym parkiem rekreacji, obsługą i organizacją wypoczynku na terenach przy zalewie, prowadzenie działalności rekreacyjnej, edukacyjnej i sportowej, prowadzenie usług turystycznych, a także prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. W przyszłości jej nazwa zmieniona zostanie na Zoom Natury.

Ponadto zatwierdzony został projekt „Podziel się problemem - nie jesteś sama”, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet współuzależnionych z terenu naszej gminy. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Uchwalony został również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2011. W dużej mierze skupia się on na dzieciach i młodzieży szkolnej.

Tekst i foto: K. Padała

 

 


Dodano: 15 marca 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.