Dodano: 10 marca 2011 r.

 

BUDOWA PARKU REKREACJI ZOOM NATURY

W marcu 2011 roku rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą „Budowa Parku Rekreacji ZOOM NATURY nad zalewem w Janowie Lubelskim” i potrwa do kwietnia 2013 roku. Wartość projektu to 21 329 749,46 zł., z czego 13 985 600,30 zł. zostało pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 21 lutego 2011 roku rozstrzygnięty został główny przetarg na budowę Parku Rekreacji ZOOM NATURY. Jest to pierwszy, i zarazem największy, przetarg dotyczący większości planowanych robót budowlanych, m.in. rozbudowy kąpieliska, infrastruktury technicznej, ciągów komunikacyjnych, zieleni oraz wszystkich budynków ekspozycyjnych i przystani. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KRAK INVEST S.A. z Krakowa, z którą 1 marca br. została zawarta umowa. W roku 2011 planowane jest wykonanie rozbudowy kąpieliska, sieci sanitarnych i drogowych, a także rozpoczęcie budowy budynków. W tym roku planowane jest także ogłoszenie pozostałych przetargów w ramach projektu: na park linowy, wyposażenie budynków ekspozycyjnych oraz na promocję.

W wejściowej strefie Parku Rekreacji znajdzie się tzw. Brama Parku, obiekt przeznaczony na funkcje obsługowo-administracyjne.

W centralnej części Parku powstanie główny obiekt ekspozycyjny tzw. ZOOM NATURY. W budynku będzie się znajdować m.in.: sala projekcyjna na 70 osób w systemie 3D, akwarium, terrarium i ekspozycja z unikatową roślinnością z wmontowanymi soczewkami, za pomocą których będzie można „zoomować” liście, ryby czy stawonogi.

Oprócz głównego budynku ZOOMU NATURY powstaną trzy laboratoria tematyczne: „Laboratorium Awifauny i Troposfery” - przedstawiające bogactwo awifauny, zasady aerodynamiki i zjawiska atmosferyczne, „Laboratorium Recyklingu i Energii” - przekazujące wiedzę na temat różnych rodzajów, źródeł oraz sposobów wykorzystania energii oraz „Laboratorium Runa Leśnego”, które pozwoli najmłodszym zapoznać się z zasadami funkcjonowania środowiska i ekologii. Obok laboratorium powstanie plac zabaw.

Obiektom turystyki edukacyjnej towarzyszyć będzie infrastruktura sportowa i rekreacyjna. W ramach Parku powstanie, zróżnicowany pod względem trudności, park linowy z nowoczesnym systemem zabezpieczeń i asekuracji. Na skarpie nabrzeża powstanie budynek wielofunkcyjny przeznaczony na przystań żeglarską, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe oraz wodny posterunek policji. Pozostałe punkty rekreacyjne parku to: ścieżka rowerowo-piesza, siłownia zewnętrzna i bulodrom oraz most drewniany prowadzący z plaży na groblę.

W ramach projektu powstanie system obsługi komunikacyjnej z przyległymi terenami zielonymi. W jego skład wejdą: główny pasaż i plac energii, promenady i ścieżki spacerowe z punktami widokowymi, ścieżki edukacyjne, parking, punkty widokowe. Obecna szata roślinna zostanie wzbogacona o elementy ogrodowe i edukacyjne.

Projekt przewiduje kompleksowe zagospodarowanie terenu turystycznego nad Zalewem Janowskim tak, by maksymalnie zwiększyć jego funkcjonalność i atrakcyjność, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Program Parku Rekreacji ZOOM NATURY odwołuje się do potrzeb różnych grup wiekowych, uwzględniając odmienne nastawienie poznawcze i potrzeby rekreacyjne.

Park Rekreacji w Janowie Lubelskim zarządzany będzie przez spółkę gminną. W ramach unii marketingowej, Park promować będzie oferty lokalnych firm działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Założone efekty projektu to nie tylko poszerzenie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, ale przede wszystkim generowanie nowych miejsc pracy i źródeł dochodów dla mieszkańców miasta i okolic. Liczymy na to, że dzięki niemu Janów Lubelski stanie się jednym z kluczowych ośrodków turystyki aktywnej, edukacyjnej i ekologicznej regionu.

 


Dodano: 10 marca 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.