Dodano: 8 marca 2011 r.

 

ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

 

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że V sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 14 marca 2011 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) określenia statutów sołectw,

2) przyjęcia na rok 2011 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

4) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w 2010 roku.

5) odpowiedzi Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim na konkurs nr 1/POKL/7.3/2010 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,

6) ustanowienia służebności drogowej,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia służebności drogowej,

8) utworzenia spółki,

9) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

10) zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,

11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 8 marca 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.