Dodano: 7 marca 2011 r.

 

II JANOWSKI DZIEŃ LOGOPEDY

„Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”

Juliusz Słowacki

Jak ważne jest posiadanie tej umiejętności już od najmłodszych lat, przekonują się osoby, które muszą na to ciężko zapracować w gabinecie logopedycznym, w przedszkolu czy w szkole podczas wykonywania żmudnych, nierzadko ”łamiących język” ćwiczeń, a wszystko po to by być właściwie zrozumianym. Poprawna wymowa, choć nie zawsze to sobie uświadamiamy, ma ogromne znaczenie nie tylko podczas nauki w szkole, ale wpływa na rozwój psychiczny i emocjonalno - społeczny człowieka, jego osobowość, kontakty interpersonalne, a więc na całe nasze życie.

Od kilkunastu lat logopedzi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Janowie Lubelskim wychodzą również poza swoje gabinety docierając do najdalszych przedszkoli i szkół powiatu janowskiego, aby szerzyć wiedzę na temat znaczenia prawidłowej wymowy, wpływu zaburzeń mowy na rozwój dzieci, a następnie na ich funkcjonowanie w życiu dorosłym. Realizują to podczas prelekcji wygłaszanych do rodziców i wychowawców na zakończenie badań przesiewowych (prowadzonych wspólnie z pedagogami i psychologami poradni) mowy, wzroku i słuchu oraz rozwoju psychomotorycznego 5 i 6 - latków z całego powiatu objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W wymienionych placówkach oraz na miejscu w publicznej poradni przy ul. Zamoyskiego 37 w Janowie Lubelskim realizowane są zajęcia terapii logopedycznej - indywidualne i zespołowe, a także zajęcia profilaktyczne z całymi grupami. Przeciętnie czas trwania jednego z wielu indywidualnego i zespołowego spotkania wynosi 45 - 60 minut i jest to uzależnione od stopnia złożoności wady wymowy oraz potrzeb i możliwości dziecka.

W dniu 4 marca 2011r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Janowie Lubelskim odbyły się, już po raz drugi, uroczystości związane z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy. W większości placówek na terenie kraju w tym dniu można było skorzystać jedynie z bezpłatnych porad i badań logopedycznych. My poszliśmy dalej: oprócz możliwości skorzystania z porad i badań logopedy, można było porozmawiać z psychologiem i pedagogiem, poznać metody i formy pracy pracowników poradni, najnowszy sprzęt, który nas wspomaga i inne pomoce terapeutyczne.

Dzieci i wychowawcy, a także dyrektorzy przedszkoli i szkół powiatu janowskiego uczestniczyli w uroczystości, którą uświetniły swoim występem dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Janowie Lubelskim, Publicznych Przedszkoli w Janowie Lubelskim - Nr 1 i Nr 3, Oddziału Przedszkolnego w Krzemieniu Pierwszym, Publicznego Przedszkola w Dzwoli. Starsze dzieci- z klas I - VI z Zespołu Szkół w Krzemieniu, Dzwoli i Batorzu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim zachwycały nas recytacjami wierszy również własnego autorstwa, inscenizacjami, których nie powstydziliby się zawodowi aktorzy, odczytaniem niezwykłych tautogramów pisanych prozą lub wierszem, a wszystko odbywało się w otoczeniu prac plastycznych małych artystów, wyłonionych w trakcie ogłoszonych wcześniej konkursów. Wszystkie prace, recytacje, tautogramy prezentowały wyrównany, bardzo wysoki poziom, stąd Jury złożone z pracowników poradni miało niezwykle trudne zadanie. Spośród 256 prac plastycznych postanowiliśmy nagrodzić 35, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu recytatorskiego w ilości 40 osób (szczególnie wyróżniono 16 osób), na najciekawszy tautogram (5 osób) otrzymali nagrody ufundowane ze środków prywatnych pracowników poradni.

Zaangażowanie dzieci, wychowawców, dyrektorów przedszkoli i szkół, a także rodziców było dla nas najbardziej wartościowym i unikalnym prezentem w dniu naszego święta.

Jako dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Janowie Lubelskim w Dniu Logopedy pragnę złożyć „moim” logopedom - Pani Józefie Korgul i Pani Bogumile Nosal najszczersze podziękowania za ogrom mrówczej pracy i serce wkładane w każdą sekundę poświęconą dziecku i jego rodzinie z życzeniami przeżywania wyłącznie szczęśliwych chwil, rozświetlanych przez uśmiech dzieci, bo „kiedy śmieje się dziecko- śmieje się cały świat”.

Wszystkim logopedom życzę takich dzieci, wychowawców i rodziców, jakie trafiają do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.

Obejrzyj album z imprezy

Tekst: Urszula Czuba

Foto: Iga Czuba

 


Dodano: 7 marca 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.