Dodano: 3 marca 2011 r.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011

Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24:00.

Kogo spiszemy:

- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,

- osoby niemające miejsca zamieszkania,

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Zapamiętajmy:

W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. rachmistrzowie przeprowadzą obchód przedspisowy.

Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011.

Od 1 kwietnia b.r. będzie dostępna infolinia NSP 2011:
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych

22 44 44 777 - numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych

płatny zgodnie z cennikiem operatora

Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony.

Informacje zbierane w trakcie wywiadu będą wprowadzane bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocznie przekazywane do bazy danych w GUS.

Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U., Nr 88, poz. 439, z późniejszymi zmianami).

Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizowane. Mogą być one wykorzystywane jedynie do opracowań, zestawień, analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie do innych celów niż wyżej wymienione jest zabronione.

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. w drodze wywiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach do tego spisu. Spis kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia kompletności spisu, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

TUTAJ DO POBRANIA ULOTKA NSP 2011 (PDF 906 KB)

Informacje o NSP 2011 można uzyskać również w biurach spisowych zlokalizowanych w Urzędach Statystycznych i Urzędach Gmin, na stronach:

Urzędu Statystycznego w Lublinie: www.stat.gov.pl/lublin/index_PLK_HTML.htm

a także na stronach: www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl/gus

oraz pod adresem e-mail: spis@stat.gov.pl

 

Opracowanie tekstu: Red.

Źródło: Materiały GUS

 

 

 


Dodano: 3 marca 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.