Dodano: 2 marca 2011 r.

PRZETARG NA ZOOM NATURY ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 21 lutego został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę Parku Rekreacji Zoom Natury nad zalewem w Janowie Lubelskim. Jest to pierwszy i zarazem największy przetarg dotyczący większości planowanych robót budowlanych, między innymi rozbudowy kąpieliska, infrastruktury technicznej, ciągów komunikacyjnych, zieleni oraz wszystkich budynków ekspozycyjnych i przystani.

Do przetargu przystąpiło 7 firm budowlanych. Rozpiętość cenowa był bardzo duża, oferta najwyższa opiewała na sumę ponad 26 mln. zł. Najkorzystniejszą ofertę na sumę 16 492 873,57 zł złożyła firma KRAK INVEST S.A. z Krakowa, z którą 1 marca br. została zawarta umowa. Ze strony firmy umowę podpisali prezes Ryszard Tyc i wiceprezes Jerzy Szot. Gminę reprezentowali burmistrz Krzysztof Kołtyś i skarbnik Bogumiła Szewc.

Firma KRAK INVEST istnieje od 2005 r. wcześniej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ostatnim czasie przekształcona została w spółkę akcyjną. Specjalizuje się w budowie obiektów inżynierii sanitarnej, oczyszczalniach ścieków, ale w swoim dorobku ma również wiele obiektów kultury, między innymi rewaloryzację kościołów, pałace, muzea.

W roku 2011 planowane jest wykonanie rozbudowy kąpieliska, sieci sanitarnych i drogowych a także rozpoczęcie budowy budynków. Kształt ostatecznego harmonogramu nie jest jeszcze rozstrzygnięty.
W dniu 22 lutego została też podpisana umowa o nadzorze inwestorskim z firmą PB „Nasz Dom” Zygmunt Dyrda ze Stalowej Woli.

Rozpoczęcie inwestycji zbliża się wielkimi krokami. Obecnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotowując teren do budowy, prowadzi niezbędne prace przygotowawcze przed przekazaniem placu budowy wykonawcy, planowanym już na początku marca.

Przedmiotowy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Tekst i foto: JZ

 


Dodano: 2 marca 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.