Dodano: 22 lutego 2011 r.

 

BUDŻET GMINY NA 2011 ROK UCHWALONY !

Podczas IV Sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim podjęto osiem uchwał. Wśród najważniejszych była uchwała budżetowa na 2011 r. Budżet jest skromniejszy niż w latach ubiegłych. Planowane dochody wyniosą 45 836 980, 44 zł, z tego dochody bieżące 34 619 886, 50 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 217 093,94 zł.

Określono planowana kwotę wydatków 40 882 371,97 zł. z tego wydatki bieżące 31 663 263, 26 zł i wydatki majątkowe 9 219 108,71 zł.

Wyodrębniono w budżecie środki na fundusz sołecki w łącznej wysokości 106 100 zł.

Ustalono wynagrodzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego na niezmienionym poziomie (Burmistrz wnioskował o zmniejszenie własnego wynagrodzenia).

Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

Szczegóły wydatków w budżecie podamy w najbliższym czasie.

 

Tekst i foto: Jan Machulak

 


Dodano: 22 lutego 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.