Dodano: 18 lutego 2011 r.

 

SZEŚCIOLATKI ZAMIAST DO PRZEDSZKOLA – DO SZKOŁY

 

Szanowni Rodzice!

Informuję, że ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty stanowi, że obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w roku 2011 kończy 6 lat. Warunkiem koniecznym do objęcia dziecka obowiązkiem szkolnym jest uczęszczanie dziecka do przedszkola lub pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej. Informuję także, że od roku szkolnego 2012/2013 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci 6 i 7 letnie, w związku z tym dojdzie do podwójnej liczby dzieci w klasach pierwszych. Nie jest to korzystne zjawisko, gdyż dzieci z tego rocznika będą w przyszłości miały podwójną konkurencję w dostaniu się do dobrego liceum, na dobre studia, w poszukiwaniu pracy. W organizacji szkoły również będą problemy gdyż sytuacja ta spowoduje dwuzmianowość ze względu na brak odpowiedniej ilości sal lekcyjnych a także większą liczbę dzieci w klasie niż dotychczas.

Z punktu widzenia dydaktycznego dzieci w klasie pierwszej realizują podstawę programową starej „zerówki” w związku z tym program nie przerasta ich możliwości intelektualnych. Dziecko, które przychodzi do szkoły powinno posiadać umiejętności przewidziane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Zapisując dziecko do szkoły nie ponosicie państwo żadnego ryzyka określanego jako „zabieranie dziecku dzieciństwa”. Szkoła zapewnia opiekę po zajęciach lekcyjnych do godz. 15.30 w świetlicy, w której pracuje wykwalifikowana kadra, możliwość korzystania ze stołówki szkolnej i bardzo tanie obiady. Obiad składający się z dwóch dań obecnie kosztuje 2,50 zł. Dzieci od klasy I uczą się języka angielskiego i mają zajęcia w pracowni komputerowej. Dla wszystkich dzieci gmina organizuje w ramach zajęć wychowania fizycznego bezpłatne zajęcia na basenie. Dla uczniów klas I wydzielony jest odrębny blok dydaktyczny z dużymi, dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne salami lekcyjnymi.

Zachęcam więc państwa do zapisania dziecka do szkoły już na nadchodzący rok szkolny 2011/2012. Informuję wszystkich rodziców, że dokumentem niezbędnym do zapisania dziecka do szkoły jest ksero aktu urodzenia oraz dowód tożsamości Rodziców lub prawnych opiekunów.
Szczegółowych informacji o zapisach udziela sekretariat i dyrekcja szkoły po numerem telefonu 15 87 24 682. Zapraszamy!

Krystyna Ćwiek

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Janowie Lubelskim


Dodano: 18 lutego 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.