Dodano: 15 lutego 2011 r.

 


 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych

Oddział w Janowie Lubelskim

zaprasza na kursy:

„KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM”

Szkolenie trwa 84 godziny i obejmuje:

• Prawo gospodarcze i prawo pracy.

• Systemy podatkowe.

• Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

• Podstawy pełnej rachunkowości.

• Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów.

• Księga przychodów i rozchodów.

• Uproszczenia w ewidencji księgowej małych firm.

• Sprawozdawczość finansowa i podatkowa.

• Obsługa komputerowych programów finansowo-księgowych.

 

„OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

Szkolenie trwa 10 godzin i obejmuje m.in.:

• Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fiskalnymi oraz przepisami prawnymi dotyczącymi

obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

• Różne typy kas fiskalnych.

• Przygotowanie kas do rejestracji sprzedaży.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

 

Informacje i zapisy w:

Oddziale Fundacji w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 52 lub telefonicznie:

15 872 52 52, 15 871 75 36

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

 


Dodano: 15 lutego 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.